„Paauglystės kryžkelės“ seminaras

Spalio 1-3 dienomis ,,Paauglystės kryžkelės” seminare, finansuojamo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis” dalyvavo 5-8 klasių vadovai, dalykų mokytojai, administracijos atstovai, pagalbos mokiniui specialistai, kuriame sėmėsi žinių ir panaudos klasių valandėlių, pamokų, tėvų susitikimų metu.

Kategorijos: Naujienos.

Komentavimo galimybė išjungta.