Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, 7.1.3 papunktis išdėstytas taip:

7.1.3 Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Pavasario ( Velykų) atostogos: 2020 m. kovo 16 d.- kovo 27 d.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-03-12 pasitarimo protokolo išrašas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Kategorijos: Naujienos.

Komentavimo galimybė išjungta.