Vasaris

02 02 12 kl. mokiniai dalyvavo tarptautinėje parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2012“ Vilniuje,  Litexpo parodų rūmuose (mokytojas K. Venckus).

02 03 11 kl. mokiniai mokiniai dalyvavo tarptautinėje parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2012“ Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose (mokytoja A. Stankevičienė).

02 06 mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Graži tu, mano brangi tėvyne…“, skirtame Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Konkurse  dalyvavo 5 – 12 kl. mokiniai (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D.Kazlauskas).

02 08 mokykloje vyko mokytojų tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi 11 – 12 kl. mokinių pažangumas ir lankomumas. Už labai gerą mokymąsi Direktoriaus padėka buvo pareikšta šiems mokiniams:

M. Bučelytei (11 kl.)
R. Beržinskaitei (11kl.)
P. Nairanauskui (11 kl.)
Ž. Verseckui (11 kl.)
J. Brazionytei (12 kl.)

Už labai gerą lankomumą Direktoriaus padėka pareikšta 12 kl. mokiniui K. Taraškevičiui.

02 08 M. Žiemelis (10 kl.), L. Vitašneva (11 kl.), J. Brazionytė (12 kl.) dalyvavo rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, vykusioje Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė). J. Brazionytė laimėjo III-iąją vietą, M. Žiemelis – II vietą.

02 09 mokiniai dalyvavo mokyklinėje istorijos olimpiadoje (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

02 10 J. Baškevičiūtė (5 kl.), D. Ditkevičius (7 kl.), E. Venciūtė (11 kl.), M. Daugirdaitė (11 kl.), P. Nairanauskas (11 kl.) dalyvavo rajoniniame meninio skaitymo konkurse, vykusiame Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. P. Nairanauskas užėmė I-ąją vietą, J. Baškevičiūtė – I-ąją vietą, M. Daugirdaitė – III vietą (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 10 mokykloje vyko Šimtadienio šventė (11 kl. vadovė A. Stankevičienė, 12 kl. vadovas K. Venckus).

02 12 mokiniai dalyvavo krepšinio čempionate „Manija“, kuris vyko Ukmergėje, Jono Basanavičiaus gimnazijoje (mokytoja A. Kazlauskienė).

02 14 P. Nairanauskas (11 kl.), Ž. Verseckas (11 kl.) dalyvavo rajoninėje istorijos olimpiadoje, vykusioje Lentvario Henriko Sinkevičiaus vidurinėje mokykloje (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 15 mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje, skirtame Nepriklausomybės paskelbimo dienai paminėti (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė).

S. Marcinkevičius (9 kl.), M. Bučelytė (11 kl.), Ž. Verseckas (11 kl.), J. Brazionytė (12 kl.) dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje, vykusioje Trakų vidurinėje mokykloje (mokytojai K. Venckus, K. Lemežis, O. Lemežienė).

02 16 mokiniai dalyvavo futbolo turnyre, skirtame Lietuvos valstybės dienai paminėti, kuris vyko Trakuose, užimta 3 vieta (futbolo būrelio vadovas V. Varankevičius).

02 21 mokiniai ir mokytojai dalyvavo Aukštadvario miestelio Užgavėnių šventėje (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė).

02 21 mokytojos B.Lapinskienė, L.Balevičiūtė organizavo mokykloje diktanto konkursą „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga“. Laimėtojai: Ainė Petkūnaitė (5kl.), Ugnė Špiliauskaitė (6kl.), Dovydas Ditkevičius ir Dalia Dolmantaitė (7kl.), Giedrė Bagdzevičiūtė ir Simona Račkauskaitė (8kl.)

02 22 mokiniai dalyvavo susitikime su VGTU studentais ir dėstytojais.

02 23 mokiniai dalyvavo susitikime su Alytaus kolegijos studentais ir dėstytojais.

02 23 8- 11 kl. mokiniai dalyvavo mokyklos technologijų olimpiadoje (mokytoja O. Lemežienė).

02 25 I. Baškevičiūtė (5 kl.), P. Nairanauskas (11 kl.) dalyvavo regioniniame meninio skaitymo konkurse (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė). Mokiniai apdovanoti padėkomis.

02 27 K. Šukelytė (10 kl.), M. Daugirdaitė (11kl.) dalyvavo Trakų rajono technologijų olimpiadoje. Abi mokinės laimėjo I-ąsias vietas (mokytoja O. Lemežienė).

Vasario mėnesį vyko mokyklos (8-12 klasių) merginų tarpklasinės krepšinio varžybos.
I vieta – 12kl.,II vieta -11kl., III vieta -10 kl., IV vieta – 8 kl., V vieta – 9 kl.

Komentavimo galimybė išjungta.