Kovas

03 02 10- 12 kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje geografijos olimpiadoje (mokytojos A. Kazlauskienė, A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 07 mokykloje vyko mokytojų tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi 5 – 10 kl. mokinių pažangumas ir lankomumas. Už labai gerą mokymąsi Direktoriaus padėka buvo pareikšta šiems mokiniams:

5 klasės mokinei Ainei Petkūnaitei
7 klasės mokiniui Dovydui Ditkevičiui

Už labai gerą lankomumą Direktoriaus padėka buvo pareikšta šiems mokiniams:

5 klasės mokinei Joanai Jastremskaitei
5 klasės mokiniui Edgarui Raiževskiui
6 klasės mokiniui Lukui Asanavičiui
6 klasės mokiniui Dmitrijui Fiodorovui
6 klasės mokiniui Lukui Užkurniui
7 klasės mokiniui Vyčiui Beliokui
7 klasės mokiniui Dovydui Bieliauskui
7 klasės mokinei Daliai Dolmantaitei
7 klasės mokinei Ritai Naruševičiūtei
8 klasės mokiniui Tomui Jackevičiui
8 klasės mokiniui Augustui Žukui

03 08 5-6 kl. mokiniai dalyvavo olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 5-6 kl. mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, vykusiose Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 09 mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje, skirtame kovo 11-tajai paminėti (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė).

03 10 mokykloje vyko tėvų susirinkimas.

03 10 mokiniai dalyvavo krepšinio turnyre, skirtame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 10 mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių šaudymo olimpinio festivalio zoninėse varžybose Alytuje (būrelio vadovas V. Stukas).

03 13 Mokiniai T. Pangonis (10 kl.), Ž. Verseckas (11kl.), L. Vitašneva (11 kl.) dalyvavo rajoninėje geografijos olimpiadoje, kuri vyko Tarkų vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 15 mokykloje lankėsi Rūdiškių „Sodžiaus“ mokyklos mokiniai ir mokytojai, susitikime dalyvavo 9- 10 kl. mokiniai (pavaduotoja ugdymo reikalams A. Varankevičienė, mokytoja O. Lemežienė).

03 15 Mokiniai dalyvavo olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 3×3 krepšinio varžybose, vykusiose Onuškio vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 15 Mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra 2012“ (mokytojai L. Venckienė, K. Venckus, O. Lemežienė, K. Lemežis).

03 16 Mokiniai dalyvavo renginyje „Kaukė 2012“, kuris vyko Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

03 19 Mokiniai dalyvavo inkilų kėlimo šventėje Aukštadvario girininkijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 19- 23 mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių“ ( pirmadienis – šypsenų diena, antradienis- draugystės, trečiadienis- gerų darbų, ketvirtadienis- komplimentų, o penktadienis- pagalbos mažiesiems diena).

03 20 Mokiniai ir mokytojai dalyvavo vėliavos kėlimo ceremonijoje, skirtoje tarptautinei Žemės dienai paminėti.

03 20 5- 6 kl. mokiniai dalyvavo Trakų rajono JTLC renginyje, skirtame tarptautinei Žemės dienai paminėti (krepšinio būrelio vadovas A. Kazlauskas).

03 19 6 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Švari kalba- švari galva“ (mokytojai L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, V.Antanaitis).

03 20 7 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Švari kalba- švari galva“ (mokytojai B.Lapinskienė, V.Antanaitis).

03 21 8 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Švari kalba- švari galva“ (mokytojos L.Balevičiūtė, V.Antanaitis).

03 22 9 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Švari kalba- švari galva“(mokytojai D.Kazlauskas, V.Antanaitis).

03 23 10 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Švari kalba- švari galva“ (mokytojai L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, V.Antanaitis).

03 20- 21 Mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginiuose, skirtuose tarptautinei Žemės dienai paminėti (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, mokytoja A. Stankevičienė).

03 22 5 – 8 kl. mokiniai vyko į Vilniuje esantį „Labas“ nuotykių parką (treneris V. Varankevičius, soc. pedagogė S. Simanavičienė).

03 22 mokiniai dalyvavo inkilų, gandralizdžio kėlimo šventėje, vykusioje Aukštadvario seniūnijos teritorijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 23 mokykloje vyko Trakų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių susitikimas (direktoriaus pav. ugdymui A. Varankevičienė, LMP narė B. Baškevičiūtė).

03 27 mokykloje lankėsi broliai vienuoliai Vidas ir Mišelis iš Zarasų raj. Baltriškėse įsikūrusio Belgijos Tiberijados vienuolių bendruomenės filialo. Vienuoliai daug dėmesio skyrė maldai, bendravimui su mokyklos mokiniais, praplėtė mokinių žinias apie Gavėnios laikotarpį.

03 30 12 kl. mokiniai dalyvavo mokykloje organizuotoje kompiuterinio raštingumo įskaitoje. Įskaitos vykdymo grupė: vyr. vykdytojas direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, vykdytojas informacinių technologijų vyr. mokytojas A. Antanaitis, vykdytoja vyr. soc. pedagogė S. Simanavičienė.

03 30 9-11 kl. mokiniai dalyvavo KMAIK atvirų durų dienoje, vykusioje Girionyse (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

Komentavimo galimybė išjungta.