Gruodis

12 04 rajoninėse kvadrato varžybose, kurios vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje, dalyvavo 5-6 klasių mokiniai (mokytojos R. Monkevičienė, A. Kazlauskienė)

12 04 5-9 klasių mokiniai vyko į Trakų pilį, pagal projektą „Septynių riterystės menų mokykla“ (mokytoja D. Kvedaravičienė, soc. pedagogė S. Simanavičienė).

12 06 mokiniai dalyvavo šventėje, kuri vyko Aukštadvario regioninio parko direkcijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

12 07 mokiniai dalyvavo krepšinio čempionato „Manija“ varžybose, kurios vyko Trakuose (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 08 mokykloje vyko tėvų susirinkimas. Vadovaujantis mokytojų tarybos posėdžio 2012-12-05 protokolo Nr. 2 nutarimu, Direktoriaus padėka pareikšta už labai gerą mokymąsi šiems mokiniams:

A. Petkūnaitei 6 kl.,
E. Verseckaitei 6 kl.,
D. Ditkevičiui 8 kl.,

Už labai gerą lankomumą Direktoriaus padėka pareikšta šiems mokiniams:

L. Gribauskui 6 kl.,
E. Ruseckaitei 6 kl.,
A. Uscilaitei 6 kl.,
E. Verseckaitei 6 kl.,
D. Fiodorovui 7 kl.,
V. Beliokui 8 kl.,
D. Bieliauskui 8 kl.,
A. Morkūnaitei 8 kl.,
R. Naruševičiūtei 8 kl.,
G. Bagdzevičiūtei 9 kl.,
J. Grušauskaitei 9 kl.,
T. Jackevičiui 9 kl.,
V. Kaliukevičiūtei 9 kl.,
D. Mokšeckui 9 kl.,
S. Račkausaitė 9 kl.,
A. Žukui 9 kl.,
R. Kanaševičiui 10 kl.,
S. Marcinkevičiui 10 kl.

12 11 5-6 klasių mokiniai dalyvavo kvadrato varžybose, kurios vyko Senuosiuose Trakuose (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 11 8-9 klasių mokiniai dalyvavo renginyje, Pasaulinei AIDS dienai paminėti, kuris vyko Trakuose (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

12 12 mokykloje vyko informacinių technologijų bandomasis egzaminas (vykdymo grupė: soc. pedagogė S. Simanavičienė, mokytojai V. Antanaitis, D. Stasiūnas).

12 13 mokiniai vyko į parodą „Gipsinė svajonė“, kuri vyko Prienų r. Jiezno gimnazijoje (mokytoja N. Bisikirskienė, soc. pedagogė N. Zubrickienė).

12 14 mokiniai dalyvavo krepšinio čempionato varžybose, kurios vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 14 rajoninėje mokinių informacinių technologijų olimpiadoje dalyvavo 12 kl. mokinys Ž. Verseckas (mokytojas V. Antanaitis).

12 15 6-9 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Saugok gamtą ir per Kalėdas“, kuri vyko Trakų r. Varnikų pažintiniame take (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 17 mokiniai dalyvavo krepšinio Kalėdiniame turnyre, kuris vyko Aukštadvario vidurinėje mokyloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 17 mokiniai dalyvavo renginyje – konkurse „Kalėdinis vainikas“, kuris vyko Trakų miškų urėdijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 19 mokiniai dalyvavo konkurse „Žiemos puokštė“, kuris vyko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje urėdijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė)

12 20 mokiniai dalyvavo Kalėdinių – Naujametinių puokščių parodoje, kuri vyko Trakų viešojoje bibliotekoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 20 mokykloje vyko diskusija – viktorina „Ryterių pasaulis“, pagal projektą „Septynių riterystės menų mokykla“ (mokytoja D. Kvedaravičienė).

12 01–21 mokykloje vyko projektas „Balta pasaka“. Mokiniai baltomis erdvinėmis figūromis puošė mokyklą, kabinetus, dalyvavo adventinėje popietėje. Šventinę popietę organiavo 12 klasės mokiniai (mokytoja A. Stankevičienė), o dalyvavo joje 5-11 klasių mokiniai, klasėse vyko žiburėliai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojai, klasių vadovai).

12 29 mokiniai dalyvavo Trakų r., mokinių „Olimpinio festivalio“ futbolo (5×5) varžybose, kurios vyko Vievio gimnazijoje (treneris V. Varankevičius).

Komentavimo galimybė išjungta.