Ugdymas karjerai

Mokinių tėvelių, senelių, artimųjų dėmesiui !!!

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras antrą kartą inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse. Trakų r. Aukštadvario gimnazija dalyvauja ir 2019 m. birželio 7 d. inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse.
Raginame tėvelius, senelius, artimuosius norinčius bei galinčius priimti mokinius bei organizuoti jiems aktyvias profesijų ir karjeros galimybių pažinimo veiklas savo darbo aplinkoje, kviečiame 2019 m. birželio 7 d. dalyvauti visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse.
Lauksiu Jūsų pasiūlymų, o gal ir klausimų.  Bendraukim ir bendradarbiaukim.

Mums ir Jums svarbus yra mūsų vaikų karjeros pasirinkimas.

Pagarbiai,
Rasa Žuklienė
43 kabinetas,
rasa.zukliene@gmail.com

Nuo 2012 m. gruodžio 17 d. Trakų r. Aukštadvario gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centro projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra iki 2014 m. gegužės 3 d.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:

  • išmokti sistemingai kaupti žinias;
  • lavinti gebėjimus;
  • ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikė už ugdymą karjerai atsakingi švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, psichologai, konsultantai.

Plačiau apie projektą galima sužinoti adresu ww.mukis.lt

Mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje:   www.aikos.lt

Ugdymas karjerai veiklą koordinuoja Rasa Žuklienė (43 kabinetas).

Ugdymo karjerai pagalbą teikia (konsultuoja):

  • Rasa Žuklienė, kiekvieną  penktadienį 14.30-15.15 arba elektroniniu paštu rasa.zukliene@gmail.com
  • Regina Budrevičienė, mokyklos bibliotekos vedėja, darbo metu 7.30-16.00 (pietūs 12.00-13.00)

Komentavimo galimybė išjungta.