Naudingos nuorodos

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytojo, psichologo dr. Tomo Lagūnavičiaus sudarytas profesinė motyvacija – TESTAS: http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/bakalauras/testas

Tipologinis testas pagal MBTI: http://www.nlpcentras.lt/tipologija/testas/

Google e-pamoka Lietuvos mokykloms

Vaizdinė paskaita apie aukštąjį mokslą (LEU Istorijos fakulteto dėstytojas Mindaugas Nefas)

www.mukis.lt - mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

Informacija internete apie studijas, įsidarbinimą ir švietimo ir mokslo institucijas:

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos

www.lmitkc.lt – Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje


www.kastu.lt – mokslas ir studijos užsienyje

Profesijos:

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį

www.aikos.smm.lt – profesijų pristatymai

Lietuvos profesijų klasifikatorius

www.euroguidance.lt – profesijų aprašai, filmai apie profesijas

Darbo pasaulis:

www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža

www.darborinka.lt – informacija apie darbo rinką

www.manager.lt – darbas, darbo pasiūlymai

www.ldb.lt/eures – darbas (ir mokymosi galimybės) Europoje

Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė:

www.studijos.lt

Atnaujinta konkursinio balo skaičiuoklė LAMA BPO: http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top

Kita informacija:

www.egzaminai.lt

http://www.stojimai.lt – informacija apie stojimus

www.vmsfondas.lt informacija studentams apie paskolas, teisinė informacija

http://www.europass.lt - svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

http://www.es-isidarbinimas.lt – įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

http://ec.europa.eu/ploteus/ – mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.

Komentavimo galimybė išjungta.