Gruodis

12 02 mokiniai ir mokytojai dalyvavo edukacinėje koncertinėje programoje „Advento garsai“, kurioje dalyvavo smuikininkas G. Dalinkevičius ir klasikinės gitaros atlikėjas S. Bušma (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

12 03 mokiniai dalyvavo „Protmūšyje“, kuris vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje. Nugalėtojai: V.Beliokas (9 kl.), K.Venciūtė (10 kl.), G.Suchockaitė (12 kl.), T.Pangonis (12 kl.), I.Matkevičiūtė (12 kl.) (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė, mokytoja D.Kvedaravičienė).

12 03 mokiniai dalyvavo Trakų rajono mokinių krepšinio čempionate „Manija“, kuris vyko Paluknio Medeinos vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

12 05 Direktoriaus įsakymu už labai gerą mokymąsi per pirmą trimestrą pareikšta padėka šiems mokiniams: D.Stasiūnaitei (5kl.). I.Baškevičiūtei (7kl.), A.Petkūnaitei (7kl.), D.Stasiūnaitei (7kl.), E.Verseckaitė (7kl.), D.Ditkevičius (9kl.).

Už labai gerą lankomumą per pirmą trimestrą pareikšta padėka šiems mokiniams: J.Drumskajai (5 kl.), D.Kvedaravičiūtei (6 kl.), L.Grybauskui (7 kl.), D.Stasiūnaitei (7 kl.), I.Baškevičiūtei (7 kl.), E.Verseckaitei (7 kl.), L.Asanavičiui (8 kl.), V. Beliokui (9 kl.), R.Kalašinskui (9 kl.), A.Žukui (10 kl.), E.Raiževskij (L klasė.)

12 04-09 mokinė G.Dakinevičiūtė (7 kl.) su šokių kolektyvu „Gabija“ vyko į Rusijos Respublikos Novgorodo miestą.

12 05 11-12 klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje apie savanorystę, paskaitą vedė savanorės iš Lietuvos ir Gruzijos ( pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

12 07 mokykloje vyko tėvų susirinkimas.

12 07 mokiniai K.Šukelytė (12kl.), R.Kanaševičius (11kl.) dalyvavo konkurso „2013 metų kraštietis“ antrame etape, kuris vyko Trakų bibliotekoje (mokytoja D.Kvedaravičienė).

12 09 12 klasės mokiniai dalyvavo susitikime su nevyriausybinės organizacijos „Kastu Internacional“ – projekto „Kurk savo ateitį“ iniciatore ( karjeros koordinatorė R.Žuklienė ).

12 10-13 mokiniai dalyvavo akcijoje „Nekirskime žaliosios eglutės“ ( JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė, mokytojas G.Karčiauskas ).

12 05-11 mokiniai, mokytojai, tėveliai dalyvavo akcijoje ,,Būk matomas – būsi saugus“ (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

12 12 mokiniai ir mokytojos L. Balevičiūtė, D. Kvedaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė dalyvavo literatūrinėje popietėje ,,Poeto Adomo Mickevičiaus istorinė atmintis Aukštadvario dvare“. Popietė vyko Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre ( etninės kultūros būrelio vadovė  R. Balsevičiūtė).

12 19 mokiniai ir mokytoja L.Balevičiūtė, soc.pedagogė N.Zubrickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė  dalyvavo adventinėje popietėje ,,Spindžiaus kaimo paslaptys“, kuri vyko Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre ( etninės kultūros būrelio vadovė R. Balsevičiūtė ).

12 13 mokiniai dalyvavo turizmo sezono uždarymo šventėje, kuri vyko Trakuose (būrelio vadovas A. Kazlauskas ).

12 13 mokiniai dalyvavo kulkinio šaudymo varžybose, kurios vyko Alytuje (šaudymo būrelio vadovas V.Stukas ).

12 17 mokiniai dalyvavo renginyje ,,Žiemos puokštė“, kuri vyko Trakų miškų urėdijoje (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė ).

12 18 mokiniai dalyvavo kalėdiniame krepšinio turnyre, kuris vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė ).

12 19 mokiniai dalyvavo mokyklinėje matematikos olimpiadoje (mokytojai O. Lemežienė, K. Lemežis, L. Venckienė, K. Venckus).

12 19 mokiniai dalyvavo mokyklinėje chemijos olimpiadoje (mokytoja M. Puikienė ).

12 20 mokiniai dalyvavo mokyklinėje fizikos olimpiadoje (mokytojas J. Monkevičius ).

Gruodžio mėn. mokinių darbai eksponuojami kūrybinių darbų parodoje ,,Kalėdų belaukiant“, kuri vyksta Trakų švietimo Pagalbos tarnyboje.

12 20  mokiniai ir mokytojai dalyvavo kalėdinėje popietėje „Tiesioginis Kalėdinių laidų filmavimas“.

12 19 mokiniai dalyvavo mokyklinėje matematikos olimpiadoje (mokytojai O. Lemežienė, K. Lemežis, L. Venckienė, K. Venckus).

Komentavimo galimybė išjungta.