Vasaris

02 03 rajono mokinių meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Vytauto Didžiojo gimnazijoje, dalyvavo šios mokinės: M. Gustevičiūtė (5 kl.), I. Baškevičiūtė (7 kl.), S. Račkauskaitė (10 kl.), B. Baškevičiūtė (12 kl.). Ieva Baškevičiūtė užėmė I-ąją vietą, Brigita Baškevičiūtė- II-ąją (mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

02 04 7- 11-tų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Tyrėjų dienos“. Projektas buvo vykdmas Trakų vidurinėje mokykloje (mokytojas J. Monkevičius).

02 05 A. Pociūnas (8kl.) dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje (mokytoja E. Liucvaikienė).

02 06 11-os klasės mokiniai vyko į studijų parodą Vilniuje „Litexpo“ parodų centre (mokytojas V. Antanaitis).

02 07 rajoninėje matematikos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: D. Ditkevičius (9 kl.), G. Bagdzevičiūtė (10 kl.), S. Marcinkevičius (11 kl.) (mokytojai O. Lemežienė, K. Venckus, K. Lemežis).

02 07 12-os klasės mokiniai vyko į studijų parodą Vilniuje „Litexpo“ parodų centre (mokytoja E. Liucvaikienė).

Dailės konkurse „Po tėviškės dangum 2013“ dalyvavo šie mokiniai: G. Dakinevičiūtė (7 kl.), I. Baškevičiūtė (7 kl.), N. Ignatavičiūtė (6 kl.), J. Barkauskas (6 kl.), G. Morozaitė (5 kl.), J. Žalpytė (5 kl.), P. Taločka (6 kl.), A. Saročinskaja (6 kl.). Mokiniams įteiktos padėkos (mokytoja R. Rakauskienė).

02 11 rajoninėje istorijos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: I. Matkevičiūtė (12 kl.), T. Pangonis (12 kl.) (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

02 13 rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje dalyvavo G.Bagdzevičiūtė ( 10 kl.) ir M. Žiemelis (12 kl.) (mokytojos L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė).

02 14 mokykloje vyko istorijos pamokos- viktorinos „Lietuvos istorinis kelias“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (mokytojos D. Kvedaravičienės, A. Varankevičienė).

02 16 mokiniai ir mokytojai dalyvavo Aukštadvario seniūnijos renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

02 19 mokykloje organizuotas 5-8 klasių diktantų konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga”. Nugalėtojos – D.Stasiūnaitė (5 kl.), M.Gustevičiūtė (5 kl.), K. Gaulytė (6 kl.), A. Petkūnaitė (7 kl.), E. Verseckaitė (7 kl.), U.Špiliauskaitė (8 kl.) (mokytojos L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė).

5 klasės mokinys Dominykas Radišauskas apdovanotas padėka už dalyvavimą rajoniniame tarptautinio epistolinio rašinio konkurse „Parašyk laišką, kokią įtaką mūsų gyvenimui daro muzika”(mokytoja L.Balevičiūtė).

Renginiai

Eil. Nr.

Renginys

Data

Atsakingi

1.

Radijo laida „Kristijonui Donelaičiui – 300 metų“, renginių, skirtų K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, pristatymas.

2014-01-22

B. Lapinskienė,
L. Balevičiūtė

2.

Meninio skaitymo konkursas, skirtas K. Donelaičio jubiliejui.

2014-01-24

B. Lapinskienė,
L. Balevičiūtė,
D. Kazlauskas.

3.

Konferencija – paroda, skirta K. Donelaičio jubiliejui.

2014-02/03

L. Balevičiūtė,
B. Lapinskienė,
O.Lemežienė,
D. Kvedaravičiėnė

4.

K. Donelaičio eilių skaitymai per mokyklos radiją (mokytojai, mokiniai, aktoriai).

2014-03/04

L. Balevičiūtė,
B. Lapinskienė,
D. Kazlauskas

5.

K.Donelaičio poemos „Metai“ inscenizacija. „Būrų vestuvės“.

2014-03

T.Mikutavičienė

6.

K.Donelaičio biografijos ir asmenybės bruožų pristatymas klasėse.

2014-03

L. Balevičiūtė,
B. Lapinskienė

7.

Viktorina „K. Donelaitis ir mes“.

2014-05

L. Balevičiūtė,
B. Lapinskienė

8.

Renginių ciklo apibendrinimas – radijo laida „K. Donelaitis – kaip duona“.

2014-05

L. Balevičiūtė,
B. Lapinskienė


Eil. Nr.

Renginys

Data

Atsakingi

1.

Radijo laida „Kristijonui Donelaičiui – 300 metų“, renginių, skirtų K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, pristatymas.

2014-01-22

B. Lapinskienė,

L. Balevičiūtė

2.

Meninio skaitymo konkursas, skirtas K.Donelaičio jubiliejui.

2014-01-24

B. Lapinskienė,

L. Balevičiūtė,

D. Kazlauskas.

3.

Konferencija – paroda, skirta K. Donelaičio jubiliejui.

2014-02/03

L. Balevičiūtė,

B. Lapinskienė,

O.Lemežienė,

D. Kvedaravičiėnė

4.

K. Donelaičio eilių skaitymai per mokyklos radiją (mokytojai, mokiniai, aktoriai).

2014-03/04

L. Balevičiūtė,

B. Lapinskienė,

D. Kazlauskas

5.

K.Donelaičio poemos „Metai“ inscenizacija. „Būrų vestuvės“.

2014-03

T.Mikutavičienė

6.

K.Donelaičio biografijos ir asmenybės bruožų pristatymas klasėse.

2014-03

L. Balevičiūtė,

B. Lapinskienė

7.

Viktorina „K. Donelaitis ir mes“.

2014-05

L. Balevičiūtė,

B. Lapinskienė

8.

Renginių ciklo apibendrinimas – radijo laida „K. Donelaitis – kaip duona“.

2014-05

L. Balevičiūtė,

B. Lapinskienė

Komentavimo galimybė išjungta.