Administracija

Direktorius
Arūnas Valančiauskas                      II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Varankevičienė                 II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Česlova Pociūnienė

Komentavimo galimybė išjungta.