Mokytojai

Eil. nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Audronė Varankevičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Politologija Mokytoja metodininkė
2. Zita Almantienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
3. Lina Balevičiūtė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
4. Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė Dailė Mokytoja
5. Janė Budrevičienė Biologija Mokytoja metodininkė
6. Irena Skulsčienė Tikyba Vyr. mokytoja
7. Audrius Kazlauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
8. Alma Kazlauskienė Geografija Vyr. mokytoja
Kūno kultūra Vyr. mokytoja
9. Danutė Kvedaravičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Etika Vyr. mokytoja
10. Birutė Lapinskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
11. Onutė Lemežienė Matematika Vyr. mokytojas
Technologijos Mokytoja metodininkė
12. Edita Liucvaikienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
13. Violeta Nairanauskienė Ekonomika Mokytoja metodininkė
14. Akvilė Prakapienė Kūno kultūra (šokis) Mokytoja
Fizika Mokytoja
Žmogaus sauga Mokytoja
15. Milda Puikienė Chemija Mokytoja metodininkė
Gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
16. Vytautas Skirka Technologijos Mokytojas
17. Aldona Stankevičienė Muzika Vyr. mokytoja
18. Rimantas Stanulionis Automobilizmas Vyr. mokytojas
19. Donatas Stasiūnas Anglų kalba Vyr. mokytojas
20. Kazys Venckus Matematika Mokytojas metodininkas
21. Liucija Venckienė Matematika Mokytoja metodininkė
22. Rasa Žuklienė Informacinės technologijos Mokytoja

Komentavimo galimybė išjungta.