Mokytojai

Eil. nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Arūnas Valančiauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
2. Audronė Varankevičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Politologija Mokytoja metodininkė
3. Zita Almantienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
4. Lina Balevičiūtė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
5. Neringa Bisikirskienė Dailė Mokytoja
6. Janė Budrevičienė Biologija Mokytoja metodininkė
7. Dalia Čepaitienė Tikyba Vyr. mokytoja
8. Audrius Kazlauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
9. Alma Kazlauskienė Geografija Vyr. mokytoja
Kūno kultūra Vyr. mokytoja
10. Danutė Kvedaravičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Etika Vyr. mokytoja
11. Birutė Lapinskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
12. Onutė Lemežienė Matematika Vyr. mokytojas
Technologijos Mokytoja metodininkė
13. Edita Liucvaikienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
14. Jonas Monkevičius Fizika Vyr. mokytojas
Žmogaus sauga Vyr. mokytojas
15. Violeta Nairanauskienė Ekonomika Mokytoja metodininkė
16. Akvilė Prakapienė Kūno kultūra (šokis) Mokytoja
Fizika Mokytoja
17. Milda Puikienė Chemija Mokytoja metodininkė
Gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
18. Vytautas Skirka Technologijos Mokytojas
19. Aldona Stankevičienė Muzika Vyr. mokytoja
20. Rimantas Stanulionis Automobilizmas Vyr. mokytojas
21. Donatas Stasiūnas Anglų kalba Vyr. mokytojas
22. Kazys Venckus Matematika Mokytojas metodininkas
23. Liucija Venckienė Matematika Mokytoja metodininkė
24. Rasa Žuklienė Informacinės technologijos Mokytoja

Komentavimo galimybė išjungta.