Mokytojai

Eil. nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Arūnas Valančiauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
2. Audronė Varankevičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Politologija Mokytoja metodininkė
3. Zita Almantienė Rusų kalba Vyr. mokytoja
4. Rasa Žuklienė Informacinės technologijos Mokytoja
5. Lina Balevičiūtė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
6. Neringa Bisikirskienė Dailė Mokytoja
7. Janė Budrevičienė Biologija Mokytoja metodininkė
8. Dalia Čepaitienė Tikyba Vyr. mokytoja
9. Vytautas Skirka Technologijos Mokytojas
10. Audrius Kazlauskas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
11. Dainius Kazlauskas Lietuvių kalba Mokytojas
12. Alma Kazlauskienė Geografija Vyr. mokytoja
Kūno kultūra Vyr. mokytoja
13. Danutė Kvedaravičienė Istorija Mokytoja metodininkė
Etika Vyr. mokytoja
14. Birutė Lapinskienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
15. Onutė Lemežienė Matematika Vyr. mokytojas
Technologijos Mokytoja metodininkė
16. Kazys Lemežis Matematika Vyr. mokytojas
17. Edita Liucvaikienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
18. Jonas Monkevičius Fizika Vyr. mokytojas
Žmogaus sauga Vyr. mokytojas
19. Violeta Nairanauskienė Ekonomika Mokytoja metodininkė
20. Akvilė Prakapienė Kūno kultūra (šokis) Mokytoja
Fizika Mokytoja
21. Milda Puikienė Chemija Mokytoja metodininkė
Gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
22. Aldona Stankevičienė Muzika Vyr. mokytoja
23. Rimantas Stanulionis Automobilizmas Vyr. mokytojas
24. Donatas Stasiūnas Anglų kalba Vyr. mokytojas
25. Kazys Venckus Matematika Mokytojas metodininkas
26. Liucija Venckienė Matematika Mokytoja metodininkė

Komentavimo galimybė išjungta.