Metodinė taryba

A. Varankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė

L. Balevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodinės grupės  pirmininkė

E. Liucvaikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, užsienio kalbų ugdymo metodinės grupės pirmininkė

L. Venckienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

A. Kazlauskienė, geografijos, kūno kultūros vyr. mokytoja, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

D. Kvedaravičienė, istorijos mokytoja metodininkė, lavinamųjų (technologijų, kūno kultūros, dailės, muzikos ir dorinio ugdymo) metodinės grupės pirmininkė

Komentavimo galimybė išjungta.