Pagalbos mokiniui specialistai

Salomėja Simanavičienė – socialinė pedagogė, specialioji pedagogė

Rasa Žuklienė –logopedė

Aldona Stankevičienė – mokytojo padėjėja

Komentavimo galimybė išjungta.