Spalis

10 01 mokiniai dalyvavo „Judėjimo savaitei“ skirtame 3×3 krepšinio turnyre, kuris vyko Aukštadavario vidurinėje mokykloje (mokytoja A. Kazlauskienė).

10 02 mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Rudenėjančio miško taku“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 03 mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje, skirtame mokytojų dienai paminėti. Dvyliktokai-mokytojai vedė pamokas mokiniams ir 13 klasei – mokytojams (mokytojas A. Antanaitis, A. Stankevičienė, dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

10 03 Trasalyje vyko  renginys,  skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Jo metu  mokytojai B. Lapinskienei įteikta Trakų r. merės padėka už gerą mokinių parengimą lietuvių kalbos brandos egzaminams, olimpiadoms, skaitovų konkursams. E. Liucvaikienei  įteikta Trakų rajono savivaldybės administracijos  švietimo  skyriaus padėka už gerą mokinių parengimą anglų kalbos brandos egzaminams, kūrybingą klasės vadovo veiklą.

10 09 mokiniai dalyvavo futbolo varžybose, kurios vyko Trakuose,  ir laimėjo II-ąją vietą (futbolo būrelio vadovas V. Varankevičius).

1010 6-8kl. mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Vilniaus miestą (etnografinio būrelio vadovė R.Balsevičiūtė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 10 5-11kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje „Lietuvos Respublikos pilietis“ (soc. pedagogė G. Revenkienė, psichologė A. Idaitė, mokytojai – A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė,  E. Liucvaikienė, V. Antanaitis).

10 10 L. Užkurnys (9kl.), P.Kazlauskas (9kl.), L. Marcinkevičius (9kl.), M. Mikalauskas (10kl.) dalyvavo rudens turizmo sąskrydyje, kuris vyko Lentvaryje. Mokinių komanda užėmė III vietą (mokytojas A. Kazlauskas).

10 16 D.Ditkevičius (10kl.), K. Stankevičiūtė (10kl.), K. Venciūtė (11kl.) dalyvavo susitikime su Trakų rajono LMP atstove  P. Kalkytė, buvusiais Trakų rajono atstovais  LMP. Susitikimas vyko Trakų r. savivaldybėje (mokytojo padėjėja N. Zubrickienė).

10 16 9-12kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Vilniaus Fashion Textilė Avenue 2014“ , kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (mokytoja O. Lemežienė).

10 20-24 mokykloje vyko „Keiksmų apsivalymo ir mandagumo savaitė“. Mokiniai keiksmus ir nusivylimus sudegino vidiniame mokyklos kiemelyje ( soc. pedagogė G. Revenkienė, klasių auklėtojai).

10 20-24 mokiniai dalyvavo renginyje „Euro savaitė mokykloje“ (mokytoja V. Nairanauskienė, klasių auklėtojai).

09-10 25 9-10 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Lietuva 9-10-okų akimis“ . Projektas skirtas Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti (mokytojos  D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė, L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

10 22 D. Ditkevičius (10kl.), Ž. Kacilauskaitė (11kl.) dalyvavo jaunimo mokymuose „Nacionalinių inovacijų labaratorija“. Mokymai vyko Trakų parapijos namuose.

10 22 10-12 kl. mokiniai dalyvavo susitikime su LEU lituanistikos fakulteto studentais ir dėstytojais. Renginys vyko Lietuvos Edukologijos universitete (A. Varankevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja L. Balevičiūtė).

10 24 8-10 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „ Lietuvos Respublikos pilietis“, kuris vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje (soc. pedagogė G. Revenkienė).

10 24  5-11 kl. mokiniai dalyvavo rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą pirmame etape. Kandidatai –  D.Ditkevičius (10kl.) ir K. Stankevičiūtė (10kl.).

Nugalėtojas  - D. Ditkevičius (mokytoja D. Kvedaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

10 31 5-6 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilnių, aplankė Valdovų rūmus, Pinigų muziejų (mokytoja E. Liucvaikienė).

Komentavimo galimybė išjungta.