Gruodis

12 02 – 06 K. Šukelytė 9 kl. , M. Žiemelis 9 Kl. , V. Narkevičius 12 kl. dalyvavo tarptautiniame šaudymo turnyre Lenkijoje (vadovas V. Stukas).

12 03 mokiniai dalyvavo rudens turizmo sezono uždaryme Trakuose (vadovas A. Kazlauskas).

12 03 mokiniai dalyvavo parodoje „Žiemos puokštė 2010“ Vilniuje (būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 04 mokykloje vyko tėvų susirinkimas. Mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2010-12-02, protokolu Nr. 1 direktoriaus padėka už labai gerą mokymąsi šiais mokslo metais pareikšta:

D. Ditkevičiui 6kl.
S. Marcinkevičiui 8 kl.
R. Beržinskaitei 10kl.
M. Bučelytei 10kl.
P. Nairanauskui 10kl.
Ž. Verseckui 10kl.

Padėka už labai gerą lankomumą šiais mokslo metais pareikšta:

R. Bagušinskui 5kl.
A. Pociūnui 5kl.
R. Suchockaitei 5kl.
V. Beliokui 6kl.
D. Bieliauskui 6kl.
R. Bieliniui 6kl.
D. Ribokui 6kl.
B. Sivinskytei 6kl.
G. Bagdzevičiūtei 7kl.
J. Grušauskaitei 7kl.
T. Jackevičiui 7kl.
S. Račkauskaitei 7kl
.

12 07 5- 6 klasių mokiniai dalyvavo kvadrato varžybose Onuškio vidurinėje mokykloje (mokytoja R. Monkevičienė).

12 07-17 mokiniai ir mokytojai dalyvavo projekte „Kalėdinis žaisliukas“. Organizuoti konkursai „Kalėdinis žaisliukas“ ir „Papuošta klasė“, gerumo savaitė (atvirukų gaminimas, dovana vienišam žmogui, išvyka į Čižiūnų soc. Centrą, sveikinimai mokytojams, adventinė popietė, mokinių karnavalas).

12 10 Spalio – gruodžio mėn. 9 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Saugiausia kalsė 2010“ (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

12 11 konkursas „2010 metų kraštietis“. Antrame etape dalyvavo 11kl. mokinė V. Kozėlaitė.

12 12 mokiniai ir mokytojai dalyvavo adventinėje popietėje, kuri vyko Aukštadvario Šv.Domininkonų namuose.

12 13 mokiniai dalyvavo regioninėje Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato perklausoje (vadovas A. Šamaninas).

12 14 mokykloje vyko adventinė popietė (mokytojos D. Čepaitienė, A. Stankevičienė, būrelio vadovė T.Mikutavičienė).

12 15 vyko mokyklinė chemijos olimpiada. Nugalėtojai: M. Grušauskaitė 9kl., E. Karpičius 9kl., Ž.Verseckas 10kl., J. Brazionytė 11kl. (mokytoja M. Puikienė).

12 15 8- 10 klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Prekyba žmonėmis“ (soc. pedagogė S.Simanavičienė).

12 15 mokiniai dalyvavo konkurse „Kalėdinė puokštė“ Trakų miškų urėdijoje (būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

12 15 10- 11 klasių mokiniai dalyvavo mokinių aktyvo susitikime Rūdiškių gimnazijoje (mokytoja D.Čepaitienė).

12 15 vyko mokyklinė fizikos olimpiada. Nugalėtojai: Ž. Verseckas, M. Bučelytė 10kl, V.Baškevičiūtė 9kl. R. Ivanauskaitė 11kl. S. Stankevičiūtė 12kl.(mokytojas J. Monkevičius).

12 16 pučiamųjų orkestro nariai grojo Šv. Ignoto bažnyčioje (vadovas A. Šamaninas).

12 20 vyko mokyklinė biologijos olimpiada. Nugalėtojai: G. Suchockaitė 9kl., M. Žiemelis 9kl., E.Karpičius 9kl., Ž. Verseckas 10kl., J. Brazionytė 11kl., V. Narkevičius 12kl., L. Kaminskaitė 12kl. (mokytoja J. Budrevičienė).

12 20 ESFRPF „Lietuva- Polska 2007- 2013“ projekto „Projektas kaip mokymosi ir bendravimo priemonė“ baigiamojoje konferencijoje dalyvavo 12 kl. mokiniai: V. Nemeikštytė, J. Valančiauskaitė, R. Bušauskas (mokytojos B. Lapinskienė ir A. Varankevičienė).

12 22 Kalėdinis karnavalas, mokinius aplankė Kalėdų senelis. Klasėse vyko žiburėliai.

Komentavimo galimybė išjungta.