Sausis

01 07  9-12 kl. mokiniai dalyvavo biologijos olimpiadoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojos M. Puikienė ir J. Budrevičienė).

01 08  9 kl. mokinės dalyvavo kūrybinių darbų parodos – konkurso „Kalėdų belaukiant“ aptarime, kuris vyko UAB „Trasalis“, Trakuose (mokytoja O. Lemežienė).

01 09  6 kl. mokinė Deimantė Stasiūnaitė dalyvavo rajoniniame epistolinio rašinio konkurse (mokytoja L. Balevičiūtė).

01 09  7-11 kl. mokiniai dalyvavo šaudymo varžybų čempionate, kuris vyko Alytuje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

01 09 11 kl. mokiniai dalyvavo anglų kalbos olimpiadoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė, mokytojai E.Liucvaikienė, D Stasiūnas).

01 13 mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 5 kl. mokiniai ir mokytoja D.Kvedaravičienė dalyvavo Aukštadvario Kristaus atsimainymo bažnyčioje aukotose mišiose už žuvusius 1991 m. sausio 13-ąją.

01 14  9-12 kl. mokiniai dalyvavo chemijos olimpiadoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojos M. Puikienė ir J. Budrevičienė).

01 15 P. Kazlauskas (9 kl.), L. Marcinkevičius (9 kl.), L. Užkurnys (9 kl.), M. Mikalauskas (10 kl.) dalyvavo 3X3 krepšinio varžybose, kurios vyko Onuškio D. Malinausko vidurinėje mokykloje. Mokinių komanda užėmė I vietą (mokytoja A. Kazlauskienė).

01 16 10 – 12 klasių mokiniai dalyvavo istorijos olimpiadoje ( mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

01 16 rajoninėje mokinių chemijos olimpiadoje dalyvavo mokiniai Dovydas Ditkevičius (10 kl.) ir  Lukas Asanavičius (9 kl.). Lukas Asanavičius laimėjo III-iąją vietą (mokytoja M.Puikienė).

01 19 9-10, 11-12 kl. mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Nugalėtojai – 10 kl. mokinys Dovydas Ditkevičius ir 11 kl. mokinė Giedrė Bagdzevičiūtė (mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

01 21 vadovaujantis mokytojų tarybos posėdžio nutarimu, direktoriaus padėka už labai gerą lankomumą per I pusmetį pareikšta 11 klasės mokiniams T.Jackevičiui ir A. Žukui.

01 22  10 – 11 klasių mokiniai dalyvavo rusų kalbos olimpiadoje (mokytojai A. Almantienė, E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

01 22 Lietuvos televizija (LRT kultūra) mokyklos kraštotyros muziejuje filmavo laidą „Kultūros savanoriai“, laida buvo rodoma vasario 4 dieną. Muziejaus vadovas mokytojas Kazys Venckus pasakojo apie muziejaus įkūrimą ir jame eksponuojamus daiktus.

01 23  10 – 12 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Aleksandro Stulginskio universiteto atstovais. Susitikimas vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje (karjeros koordinatorė R. Žuklienė).

01 23  8 klasės mokiniai dalyvavo  anglų kalbos olimpiadoje (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas, A. Almantienė).

01 23  L. Asanavičius (9 kl.), L. Marcinkevičius (9 kl.), D. Ditkevičius (10kl.), G. Bagdzevičiūtė (11kl.), S. Marcinkevičius (12 kl.) dalyvavo rajoninėje biologijos olimpiadoje. S.Marcinkevičius (12 kl.) laimėjo II-ąją vietą (mokytoja J. Budrevičienė).

01 23 L. Taločkaitė (9 kl.), J. Grušauskaitė (11 kl.) dalyvavo Lietuvos komandiniame šaudymo čempionate, kuris vyko Kaune (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

01 27 D. Ditkevičius (10 kl.) G. Bagdzevičiūtė (11 kl.) dalyvavo rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė). D.Ditkevičius užėmė II vietą.

01 28 D. Stasiūnaitė (8 kl.), E. Verseckaitė (8 kl.) dalyvavo rajoninėje 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

01 28 5-11 kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, skirtame Salomėjos Nėries jubiliejiniams metams. 9-12 kl. grupėje I-ąją vietą laimėjo 10 kl. mokinys D.Ditkevičius, II-ąją – 11 kl. mokinė G.Bagdzevičiūtė, 5-8 kl. grupėje I-ąją vietą laimėjo 8 kl. mokinė I.Baškevičiūtė ir 6 kl. mokinė D.Stasiūnaitė, II-ąją – M.Antanaitytė (5 kl.), III – A.Arlauskas (5 kl.) (mokytojai L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kazlauskas).

01 28  10-12kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Alytaus kolegijos atstovais. Susitikimas vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje (karjeros koordinatorė R. Žuklienė).

Komentavimo galimybė išjungta.