Vasaris

02 02 Trakų r. meninio skaitymo konkurse dalyvavo 6 klasės mokinė Deimantė Stasiūnaitė, 8 klasės mokinė Ieva Baškevičiūtė, 10 klasės mokinys Dovydas Ditkevičius. Deimantė laimėjo II-ąją, Ieva – III-iąją vietą (mokytojos L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė).

02 03 Mergiškių rezervate Aukštadvario girininkijoje vilkų ir lūšių apskaitoje dalyvavo šie mokiniai: R. Palionytė (6 kl.), E. Ruseckaitė (8 kl.), L. Užkurnys (9 kl.), A. Morkūnaitė (10 kl.), R. Traskauskaitė (10 kl.) ( JMB vadovė Č. Pociūnienė).

02 05 edukaciniame pilietinio ir kultūrinio ugdymo renginyje -   jaunimui skirtoje operoje „Jonas ir Greta“ dalyvavo šie mokiniai: L. Asanavičius (9kl.), A. Asanavičius  (12 kl.), S. Marcinkevičius (12 kl)., A. Bernatonytė (12 kl.) (mokytoja B. Lapinskienė).

02 05  10-11 kl. mokiniai dalyvavo studijų parodoje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

02 06  10 – 12 kl. mokiniai dalyvavo studijų parodoje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, (būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

02 06 rajoninėje mokinių fizikos olimpiadoje, kuri vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, dalyvavo šie mokiniai: L. Asanavičius (9 kl.), L. Marcinkevičius (9 kl.) (mokytojas J. Monkevičius).

02 11  7 – 12 kl. mokinių komanda dalyvavo krepšinio varžybose Aukštadvario vidurinėje mokykloje ( A. Kazlauskienė).

02 12  6 – 12 kl. mokiniai dalyvavo parodoje „Pažvelk į save iš vidaus“. Paroda vyko Kaune, „Megoje“ ( mokytoja J. Budrevičienė, soc. pedagogė G. Revenkienė).

02 13 rajoninėje matematikos olimpiadoje, kuri vyko Trakų vidurinėje mokykloje, dalyvavo šie mokiniai: M. Baškevičiūtė (9 kl.), K. Šaulova (9 kl.), D. Ditkevičius (10 kl.), S. Marcinkevičius (12 kl.) (mokytojai –  K. Venckus, L. Venckienė, O. Lemežienė, K. Lemežis).

02 16 mokiniai ir mokytojai dalyvavo minėjime- koncerte „Kieno tas kraštas – Lietuva – artojų, aitvarų ar dievo?“  Koncertas  skirtas Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai paminėti.

02 18 mokyklos bendruomenė dalyvavo susitikime su Trakų rajono savivaldybės mere E. Rudeliene, Seimo nariu E. Masiuliu, kandidatais į Trakų savivaldybės tarybą – V. Kapočiumi, Ž.Lenkausku, J. Kietavičiumi, S. Vorobjovu.

02 19  5-12 klasių mokiniai dalyvavo mokyklinėje technologijų olimpiadoje (mokytojai –  O. Lemežienė, N. Bisikirskienė, G. Karčiauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

02 20  11 – 12 kl. mokiniai ir mokytojai dalyvavo Šimtadienio šventėje ( 11 kl. auklėtoja A. Kazlauskienė, 12 kl. auklėtojas V. Antanaitis).

02 21 mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai, seneliai rašė Nacionalinį lietuvių kalbos diktantą (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, A.Varankevičienė).

02 23 – 27 A. Bernatonytė (12 kl.) dalyvavo projekte „Jaunojo pedagogo akademija“ Lietuvos edukologijos universitete.

02 23 6 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai: L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, V. Antanaitis).

02 24 N. Ignatavičiūtė dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai: L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, V. Antanaitis).

02 25 rajoninėje mokinių technologijų olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: G. Bagdzevičiūtė (11kl.), S. Račkauskaitė (11 kl.) ir V. Kaliukevičiūtė (11kl.).

G. Bagdzevičiūtės ir S. Račkauskaitės darbai užėmė 1-ąsias vietas (mokytoja O. Lemežienė).

02 25 8 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai – L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, V. Antanaitis).

02 26 9 kl. mokiniai E. Abucevičiūtė, A. Pociūnas, U. Špiliauskaitė dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“ ( mokytojai – L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, V. Antanaitis).

02 27  9 – 11 kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje geografijos olimpiadoje (mokytojos A. Kazlauskienė, D. Kvedaravičienė ir J. Budrevičienė).

02 27  6, 8 kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Patyčių prevencija“ (Trakų raj. Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyr. specialistė V. Černienė, soc. pedagogė G. Revenkienė).

02 27 10 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai – L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, V. Antanaitis).

Komentavimo galimybė išjungta.