Balandis

04 09 8-12 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Šaulių sąjungos atstovais (būrelio  „Kurkim savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

04  8-9  Giedrė Bagdzevičiūtė (11kl.) dalyvavo  Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje, kuri vyko Kaune. Mokinė užėmė III vietą ( mokytoja O. Lemežienė).

04  9-10  6-11 klasių mokiniai sodino medelius Totoriškių miške  (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

04 10 11-12 klasių mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo renginyje – visuotinėje atvirų durų dienoje, mokiniai lankėsi tėvų darbovietėse (Aukštadvario regioninio parko direkcija – ekologo specialybė, Aukštadvario vidurinė mokykla – socialinio pedagogo specialybė, Aukštadvario kirpykla – kirpėjos specialybė) (ugdymo karjeros koordinatorė R. Žuklienė).

04 16  5-6 klasių  mokiniai dalyvavo Trakų r. varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Varžybos vyko Paluknio Medeinos vidurinėje mokykloje  (mokytoja A. Kazlauskienė).

04 20 10 klasės mokiniai atliko užsienio (anglų) kalbos testą,  nustatatantį pasiekimo lygį (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytoja E. Liucvaikienė).

04 20 10 klasės mokiniai atliko užsienio (rusų) kalbos testą  nustatantį pasiekimo lygį  (direktoriaus pavaduotoja  ugdymui A. Varankevičienė, mokytoja A. Almantienė).

04 23  5-11 klasių mokiniai dalyvavo projekte „ Darom Lietuvai“  (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

04 24  5-9 klasių mokiniai dalyvavo Trakų r. mokinių orientacinio sporto varžybose, kurios vyko netoli  Velnio duobės ( mokytoja A. Kazlauskienė).

04 25 M. Antanaitytė (5kl.), G. Ašmenaitė ( 5kl.), A. Pociūnas ( 9 kl.), L. Užkurnys ( 9 kl.), Ž. Kacilauskaitė (11 kl.) dalyvavo mugėje ,, Pagal Jurgį ir jurginas“. Mugė vyko Aukštadvario miestelio aikštėje.

04 24 Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. V-394 ,, Dėl Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota vykdoma vidurinio ugdymo programa.

04 28  Giedrė Bagdzevičiūtė (11kl.),  Viktorija Kaliukevičiūtė (11kl.),  Simona Račkauskaitė (11kl.) dalyvavo projektinių darbų konkurse, kuris vyko Trakuose ( direktoriaus pavaduotoja  ugdymui A. Varankevičienė, mokytoja O. Lemežienė).

04 28  6 klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, Gelių darymas iš gamtos medžiagų ir krepinio popieriaus“. Pamoka  vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre   (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

04 28  J. Barkauskas (7kl.),  P. Taločka (7kl.),  L. Taločkaitė (7kl.) dalyvao šaudymo varžybose, kurios vyko Alytuje  (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

04 29  D. Stasiūnaitė dalyvavo respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir literatūros konkurso „Kūrybos puokštė-2015“ baigiamajame etape, kuris vyko Vilniaus Gabijos gimnazijoje  (mokytoja O. Lemežienė).

04 29  mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo tarptautinės šokių dienos minėjime  (šokių mokytoja A. Prakapienė ,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

04 29 mokiniai ir mokytojai  dalyvavo literatūrinėje kompozicijoje ,, Lietuviško tautiškumo pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas. Dalyvavo aktorius Ferdinandas Jakšys, bardas Gytis Ambrazevičius, literatas Juozas Žitkauskas ( dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė).

Komentavimo galimybė išjungta.