Spalis

10 03 8 kl. mokiniai vykdė projektą „Sveikatos gurkšnis ir arbatos puodelis“ – dalyvavo rudens mugėje, kuri vyko Aukštadvaryje  (mokytoja J. Budrevičienė).

10 05 mokiniai ir mokytojai mokykloje dalyvavo šventėje, skirtoje Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Mokytojai dalyvavo Trakų rajono mokytojų renginyje, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai. Trakų rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos A. Varankevičienei –  istorijos mokytojai metodininkei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui – už visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą, už sąžiningą darbą, pilietiškumo ir patriotizmo pamokas, V. Varankevičiui, futbolo būrelio treneriui, už savanorišką ir nuoseklų darbą mokyklos bendruomenėje, vaikų užimtumo organizavimą ir fizinės sveikatos stiprinimą, A. Kazlauskienei, kūno kultūros , geografijos vyresniajai mokytojai,  už metodinę veiklą, sveikos gyvensenos diegimą ugdymo procese, vaikų sveikatinimo projektų inicijavimą.

10  06 5-7 kl., I kl. mokiniai dalyvavo akcijoje  „Švarios ežerų pakrantės“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 11 II-IV kl. mokiniai vyko į Valstybinį jaunimo teatrą Vilniuje, į spektaklį ,,Teritorija“ (mokytojos- D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė, L. Balevičiūtė).

10 13-14  5-8 kl., I-IV kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje Aukštadvaris – Stančikai – „Vilko guolis“- Mozūrolandija – Šventalieptė – Malborgas – Griunvaldas -  Aukštadvaris (mokytojai –  B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė, D. Stasiūnas, soc. pedagogė S. Simanavičienė).

10 20 Mokinės E. Ruseckaitė (I kl.), M. Baškevičiūtė (II kl.), Živilė Kacilauskaitė (VI kl.) dalyvavo Jaunųjų miško bičiulių sambūrio centro 40-ies  metų  jubiliejaus šventėje, kuri vyko Anykščių meno inkubatoriuje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 19-23 I-IV kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Konstitucija gyvai “, skirtoje Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti  (mokytojos – A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, V. Nairanauskienė).

10 21 I-II kl. mokiniai dalyvavo etnolingvistikos pamokoje „Kalba ir tarmė- lyg nepakartojami langai, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį“. Pamoką vedė  LEU dėstytojos – docentės Sonata Vaičiakauskienė ir Vida Česnulienė (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

10 28-29 pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Netradicinių ugdymo (-si) aplinkų panaudojimas organizuojant individualizuotą ir diferencijuotą ugdymą pamokose Aukštadvario gimnazijos mokytojai vyko į edukacinę išvyką „Aukštadvaris – Bijotai – Rietavas – Plungė – Plateliai – Telšiai – Varniai – Medvėgalio kalnas – Aukštadvaris“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

Komentavimo galimybė išjungta.