Sausis

01 12 Deimantės Stasiūnaitės (7 kl.) epistolinis rašinys „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“ pateko į rajoninį konkursą. Mergaitė gavo padėką (mokytoja L.Balevčiūtė).

01 13 krepšinio čempionato „Manija“ pusfinalinėse varžybose, kurios vyko Trakų sporto ir sveikatingumo centre, dalyvavo  mokyklos krepšinio komandos nariai: P. Kazlauskas (II kl.), L. Užkurnys (II kl.), L. Marcinkevičius (II kl.), L. Blaževičius (III kl.), R. Kalašinskas (III kl.), M. Mikalauskas (III kl.), Š. Špakauskas (III kl.), M. Zakarevičius (III kl.), T. Jackevičius (IV kl.), A. Žukas (IV kl.) (mokytoja A. Kazlauskienė).

01 13 mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, renginyje „Laisvės kaina“, skirtame Lietuvos laisvės gynėjų 25-mečiui paminėti (mokytoja A. Varankevičienė, D. Kvederavičienė, dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, klasių auklėtojai).

01 13 žiemojančių vandens paukščių apskaitoje, kuri vyko  prie Verknės upės, dalyvavo šie 7 kl. mokiniai: L. Ezerskaitė, J. Uscilaitė, K. Asanavičiūtė, M. Bartaševičiūtė, R. Palionytė, D. Radišauskas, R. Palionytė(5 kl.), E. Ruseckaitė (I kl.) (JMB būrelio vadovė Č. Pociūninenė).

01 14 zoninėse kvadrato varžybose, kurios vyko Varėnoje, dalyvavo šie 5 klasės mokinės: R. Dobrovolskaitė, S. Dolmantaitė, R. Babinaitė, K. Kristapavičiūtė; 6 kl. mokinės: M. Antanaitytė, G. Ašmenaitė, G. Ilgavyžytė, U. Beliukevičiūtė. Mokinės užimė II vietą (mokytoja A. Kazlauskienė).

01 14 mokyklinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo šie I-IV kl. mokiniai: M.Baškevičiūtė (II kl.), U.Špiliauskaitė (II kl.), A.Petkūnaitė (I kl.), I.Baškevičiūtė (I kl.), E.Verseckaitė (I kl.), D.Dolmantaitė (III kl.), B.Sivinskytė (III kl.), R.Traskauskaitė (III kl.), L.Blaževičius (III kl.), G. Bagdzevičiūtė (IV kl.) ( mokytojai  L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, D.Kazlauskas).

01 14 chemijos olimpiadoje dalyvavo šie  mokiniai: M.Baškevičiūtė (II kl.), L.Asanavičius (II kl.), D.Stasiūnaitė (I kl.), I.Baškevičiūtė (I kl.), E.Verseckaitė (I kl.), L.Blaževičius (III kl.), Š.Špakauskas (III kl.) (mokytojos M.Puikienė, J. Budrevičienė).

01 15 rajoninėje biologijos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: I.Baškevičiūtė (I kl.) -I vieta, A.Petkūnaitė (I kl.), D.Stasiūnaitė (I kl.)-II vieta, L.Asanavičius-III vieta (mokytoja J. Budrevičienė).

0118-02 01 5-8 kl., I-IV kl. mokiniai dalyvavo akcijoje ,, Aš labai myliu savo gimnaziją) (mokyklos mokinių aktyvas, socialinė pedagogė S.Simanavičienė).

01 20 krepšinio čempionato „Manija“ finalinėse varžybose, kurios vyko Trakų sporto ir sveikatingumo centre, dalyvavo  mokyklos krepšinio komandos nariai: L. Užkurnys (II kl.), L. Marcinkevičius (II kl.), L. Blaževičius (III kl.), V. Beliokas (III kl.),  R. Kalašinskas (III kl.), M. Mikalauskas (III kl.), Š. Špakauskas (III kl.), M. Zakarevičius (III kl.), T. Jackevičius (IV kl.), A. Žukas (IV kl.). Komanda užėmė  II vietą (mokytoja A. Kazlauskienė).

01 21 krepšinio 3×3 varžybose, kurios vyko Onuškio gimnazijoje, dalyvavo šie II kl. mokiniai: L. Užkurnys, L. Marcinkevičius; I kl. mokiniai: R. Griškauskas, D. Zakarevičius. Komanda užėmė II vietą (mokytojas A. Kazlauskas).

01 21 rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, kuri vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, dalyvavo šie mokiniai: I.Baškevičiūtė (I kl.), G. Bagdzevičiūtė ( IV kl.) ( mokytoja L.Balevičiūtė).

01 22 rajoninėje chemijos olimpiadoje, kuri vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, dalyvavo šie  mokiniai: L.Asanavičius (II kl.), D.Stasiūnaitė (I kl.). D.Stasiūnaitė laimėjo I vietą (mokytoja M.Puikienė).

01 26 mokykloje vyko skaitovų konkursas, skirtas rašytojo Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms. Nugalėtojai: G. Liucvaikytė (5 kl.), M. Antanaitytė (6 kl.), D. Stasiūnaitė (7 kl.), U. Liucvaikytė (7 kl.) (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

01 27 vadovaudamasis mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2016 01 27 protokolu, Aukštadvario gimnazijos direktorius pareiškė padėką už labai gerą mokymąsi per I pusmetį šiems mokiniams:
R. Palionytei (5 kl.), G. Liucvaikytei (5 kl.), M. Antanaitytei (6 kl.), A. Tomenkaitei (6 kl.), D.Stasiūnaitei (7 kl.), D. Stasiūnaitei (I kl.), D.Ditkevičiui (III kl.);  už labai gerą pamokų lankomumą per I pusmetį pareikšta padėka šiems mokiniams: L. Morkūnaitei (5 kl.), N. Petravičiūtei (5 kl.), D. Stasiūnaitei (7 kl.), J. Drumskajai (7 kl.), D. Stasiūnaitei (I kl.), L. Asanavičiui (II kl.), V. Beliokui (III kl.), G. Bagdzevičiūtei (IV kl.), D. Kairytei (IV kl.), S. Račkauskaitei (IV kl.).

01 30 mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Socialinė pedagogė perskaitė pranešimą ,, Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“. Mokytojas V. Antanaitis apžvelgė internetinio tyrimo rezultatus apie mokyklos kultūrą. Tyrimą atliko IQES online Lietuva. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui apžvelgė I-ojo pusmečio rezultatus. Mokiniai pasveikino tėvelius gražiais posmais ir dainomis (T.Mikutavičienė, A.Stankevičienė, A.Mačėnė) Po visuotinio susirinkimo vyko tėvelių pokalbiai su klasių auklėtojais ir dalykų mokytojais.

Komentavimo galimybė išjungta.