Vasaris

02 01 A. Pociūnas (II kl.) dalyvavo rajoniniame mokinių anglų kalbos konkurse (mokytoja E. Liucvaikienė).

02 02 G. Liucvaikytė (5 kl.), M. Antanaitytė (6 kl.), U. Liucvaikytė (7 kl.), D. Stasiūnaitė (7 kl.), I. Baškevičiutė (I kl.) dalyvavo rajoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

D. Stasiūnaitė užėmė II,  M. Antanaitytė – III vietą (5-8 kl. grupėje); I. Baškevičiutė užėmė II vietą (9-12 kl. grupėje).

02 04-05 II-IV kl. mokiniai lankėsi LITEXPO parodų centre, parodoje „Studijos 2016“ (mokytojos A. Kazlauskienė, D. Kvedaravičienė, būrelio „Kurkime savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

02 05 E. Verseckaitė (I kl.), L. Asanavičius (II kl.) dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje, kuri vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje (mokytojas J. Monkevičius).

02 05 II-IV kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje istorijos olimpiadoje (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

02 08 M. Baškevičiūtė (II kl.), J. Morozaitė (II kl.), G. Daudaitė (III kl.), G. Bagdzevičiūtė (IV kl.), S. Račkauskaitė (IV kl.) dalyvavo mokyklinėje technologijų olimpiadoje (mokytojai O. Lemežienė, G. Karčiauskas, N. Bisikirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

02 09 Mokyklos bendruomenė dalyvavo Užgavėnių šventėje (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

02 10 D. Stasiūnaitė (I kl.), L. Marcinkevičius (II kl.), D. Ditkevičius (III kl.), Š. Špakauskas (III kl.) dalyvavo rajoninėje matematikų olimpiadoje ( mokytojai O. Lemežienė, K. Lemežis, K. Venckus, L. Venckienė).

02-03 mėn. mokykloje vyksta Lietuvių kalbos dienų renginiai (mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė).

02 09 5-8 kl. mokiniai rašė diktantą „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga“. Nugalėtojai: R. Palionytė (5 kl.), M. Stankevičiūtė (5 kl.), U. Beliukevičiūtė (6 kl.), A. Tomenkaitė (6 kl.), M. Gustevičiūtė (7 kl.), D. Stasiūnaitė (7kl.), K. Gaulytė (8 kl.) (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

02 12 K. Kristapavičiūtė (5 kl.), G. Liucvaikytė ( 5 kl.), U. Beliukevičiūtė (6 kl.), M. Antanaitytė  (6 kl.), A. Arlauskas (6 kl.), A. Tomenkaitė (6 kl.) dalyvavo viktorinoje „Aš – laisvas pilietis“, kuri vyko Trakuose.         Komanda užėmė II vietą ( socialinė pedagogė S. Simanavičienė).

02 12 I-II kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje geografijos olimpiadoje (mokytojos A. Kazlauskienė, J. Budrevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 16 mokyklos bendruomenė dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti.

02 17 IV kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje LR Seime, netradicinėje pamokoje, kuri vyko Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (mokytojos A. Varankevičienė, logopedė R. Žuklienė).

02 18 mokinės dalyvavo rajoninėje technologijų olimpiadoje M. Baškevičiūtė (II kl.) užėmė I vietą, J. Morozaitė (II kl.) užėmė II vietą (8-II kl. grupėje), G. Daudaitė (III kl.) užėmė II vietą,  G. Bagdzevičiūtė (IV kl.) užėmė I vietą, S. Račkauskaitė (IV kl.) užėmė I vietą (III-IV kl. grupėje) (mokytoja O. Lemežienė).

02 19   regioniniame 5-8 kl. diktantų konkurse „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga! 2016“, kuris vyko Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje, dalyvavo 5 klasės mokinės R. Palionytė (II vieta), M. Stankevičiūtė; 6 klasės mokinės U. Beliukevičiūtė (III vieta), A. Tomenkaitė (III vieta); 7 klasės mokinės M. Gustevičiūtė, D. Stasiūnaitė (II vieta); 8 klasės mokinė K. Gaulytė  ( mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

20 19 mokykloje vyko Šimtadienio šventė. Šventę IV kl. mokiniams (auklėtoja A.Kazlauskienė) bei mokytojams organizavo III kl. mokiniai (auklėtoja D. Kvedaravičienė).

02 22 8-IV kl. mokiniai dalyvavo krepšinio varžybose, skirtose Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti (mokytoja A.Kazlauskienė).

02 24 5kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Trakų vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiąja specialiste Liudmila Dubinskaja. Penktokams buvo padovanotos „Vaiko konstitucijos“(mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

02 25 5 – II kl. mokiniai dalyvavo anglų kalbos konkurse „Kengūra“ (mokytojai D.Stasiūnas, E.Liucvaikienė).

02 25 7-II kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje -  pažintinėje pamokoje „Verbų pynimas“,  kuri vyko Vilniaus r. ,  Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje  (mokytoja O.Lemežienė).

02 06 I-III kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos ir NATO sąjungininkų kariuomenių atstovais (būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

02 27 mokyklos bendruomenės nariai rašė nacionalinį diktantą. Raštingiausi bendruomenės nariai: D.Stasiūnaitė (7 kl.), E.Liucvaikienė (anglų kalbos mokytoja), T.Špiliauskas (mokinio tėtis), J.Abucevičienė (mokinių mama),  Nijolė Brazionienė (mokytojo padėjėja).

Komentavimo galimybė išjungta.