Balandis

04 05 teisinių žinių konkurse „Temidė“, kuris vyko Trakuose, Trasalyje, dalyvavo šie I kl. mokiniai: D. Stasiūnaitė, E. Verseckaitė, M. Baškevičiūtė, E. Ruseckaitė, A. Petkūnaitė, G. Dakinevičiūtė, G. Petravičiūtė, M. Narbutas. (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

04 05 Aukštadvario žemės ūkio mokyklos organizuojamoje Atvirų durų dienoje dalyvavo šie II kl. mokiniai: L.Taločkaitė, V. Naruševičius, V. Geibavičius, M. Samatovič, E. Soročinskaja (būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).

04 08-09 Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje, kuri vyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, dalyvavo II kl. mokinė Monika Baškevičiūtė (mokytoja O. Lemežienė).

04 05 fotografijos konkurse „Kai miškas pavasariu kvepia“ dalyvavo 5-7 kl. mokiniai: G. Liucvaikytė, G. Ašmenaitė, U. Beliukevičiūtė, K. Asanavičiūtė, L. Ezerskaitė, J. Uscilaitė. (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 08 šaudymo varžybose, kurios vyko Kaune, dalyvavo II klasės mokinė Laura Taločkaitė (šaudymo būrelio vadovas V.Stukas).

04 11 Trakų rajono 5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“ dalyvavo 5-6 kl. mokiniai: G. Liucvaikytė, R. Palionytė, B. Sakalius, M. Antanaitytė, A. Tomenkaitė, A. Arlauskas (anglų kalbos mokytojas D.Stasiūnas).

04 12 į CERN parodą  Vilnije vyko I-III kl.  mokiniai: I. Baškevičiūtė, D. Stasiūnaitė, E. Verseckaitė, A. Petkūnaitė, L. Asanavičius, L. Marcinkevičius, J. Morozaitė, M. Baškevičiūtė, R. Suchockaitė, L. Užkurnys, A. Barščiavičiūtė, K. Šaulova, D. Fiodorovas, A.Pociūnas, V. Beliokas, D. Ditkevičius, R. Kalašinskas, M. Zakarevičius (fizikos mokytojas J.Monkevičius).

04 12 Strėvos miške sodino medelius: 7 kl. mokinės:  L. Ezerskaitė, K. Asanavičiūtė, J. Uscilaitė, R. Palionytė, M. Gustevičiūtė; I kl. mokinė: E. Ruseckaitė; II kl. mokiniai: A. Pociūnas, L. Užkurnys, M. Baškevičiūtė, P. Kazlauskas; III kl. mokiniai: V. Beliokas, M. Zakarevičius ( JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 15 Tarpukario lietuvių kalbos pamoką vedė LEU LF Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentės dr. Vida Česnulienė ir dr. Lina Murinienė. Pamokoje dalyvavo III-IV kl. mokiniai ir II kl. mokiniai: L. Asanavičius, M. Baškevičiūtė, A. Barščiavičiūtė, L. Marcinkevičius, J. Morozaitė, A. Pociūnas, K. Šaulova, U. Špiliauskaitė, R. Suchockaitė, L. Užkurnys. (mokytojai –  L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, D.Kazlauskas).

04 16  pavasario mugėje „Pagal Jurgį ir jurginas“, kuri vyko Aukštadvario miestelio aikštėje, dalyvavo 5-7 kl. mokiniai:  A. Abucevičiūtė, R. Palionytė, J. Uscilaitė, K. Asanavičiūtė, R. Palionytė, U. Liucvaikytė. (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 16 orientacinio sporto varžybose, kurios vyko Trakų r. Kudrionių miške, dalyvavo 6 kl. mokiniai: M. Antanaitytė, G. Ašmenaitė, A. Arlauskas, U. Beliukevičiūtė, G. Ilgavyžytė, A. Venskutonytė, L. Zakarevičius; 7 kl. mokiniai: M. Bartaševičiūtė, U. Liucvaikytė, D.Radišauskas, A. Kairys; I kl. mokinys: L. Gribauskas; II kl. mokiniai: .D. Fiodorovas, A. Pociūnas, L. Užkurnys  (mokytojas A.Kazlauskas).

04 18 kultūrinio ugdymo renginyje „Pasidalyk įdomiausia knyga su draugais“, skirtame „Bibliotekų metai – 2016“, susitikime su rašytoja, Maironio literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite  dalyvavo: II-IV kl. ir I klasės mokiniai: V. Babaitytė. I. Baškevičiūtė, G. Dakinevičiūtė, V. Daugirdas, L.Gribauskas, M. Narbutas, A. Petkūnaitė, G. Petravičiūtė, L. Račkauskas, E. Ruseckaitė, J. Skirka, D. Stasiūnaitė, A. Uscilaitė, E. Verseckaitė, D. Zakarevičius. (mokytojai: L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, D.Kazlauskas).

04 19 rajoninių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų ir juos ruošiusių mokytojų pagerbimo šventėje, kuri vyko Trakuose, Trasalyje, dalyvavo mokinės:  M. Baškevičiūtė (II kl.), S. Račkauskaitė (IV kl.), G. Bagdzevičiūtė (IV kl.) (mokytoja O.Lemežienė).

04 19-20  vykdyti užsienio kalbos (anglų, rusų) pasiekimų lygio testai II kl. mokiniams  (mokytojai – E. Liucvaikienė,  D. Stasiūnas, Z. Almantienė).

04 20 geografijos pamokoje netradicinėje aplinkoje  „Aukštadvario regioninio parko vertybių pristatymas“  dalyvavo Trakų Vytauto Didžiojo, Onuškio Donato Malinausko, Rūdiškių gimnazijų mokiniai ir mokytojai bei Aukštadvario gimnazijos 6 kl mokiniai: U. Beliukevičiūtė, G. Ilgavyžytė, D. Kokšta; 7 kl. mokiniai: D. Pašinskas, D. Stasiūnaitė, J. Uscilaitė; I kl. mokiniai: I. Baškevičiūtė, V. Daugirdas, E. Ruseckaitė, M. Špiliauskas; III kl. mokinės: A. Morkūnaitė, R. Traskauskaitė (mokytoja A.Kazlauskienė).

04 21 turistiniame žygyje „10000 žingsnių po Aukštadvario apylinkes“ dalyvavo 6 kl. mokiniai: M. Antanaitytė, Andrius Arlauskas, Aurimas Arlauskas, A. Artiomenko, G. Ašmenaitė, U. Beliukevičiūtė, G. Griškauskaitė, G. Ilgavyžytė, M. Kairytė, D. Kokšta, R. Kubilius, E. Makšeckas, M. Morkūnaitė, D. Morkūnas, A. Tomenkaitė, R. Traskauskaitė, A. Venskutonytė, L. Zakarevičius. (mokytoja E.Liucvaikienė).

04 21 akcijoje „Darom 2016“ dalyvavo 5 kl. mokinės: A. Abucevičiūtė, R. Palionytė, G. Liucvaikytė; 7 kl. mokinės:  K. Asanavičiūtė, L. Ezerskaitė, M. Gustevičiūtė, R. Palionytė, J. Uscilaitė, U. Liucvaikytė; I kl. mokinė: E. Ruseckaitė  (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 21 akcijoje „Darom 2016“ dalyvavo 7-8 klasių mokiniai  (A.Kazlauskienė, G.Karčiauskas).

04 22 ERASMUS + programos bei „Digital Superpowers“ projekto pristatyme dalyvavo I-III kl. mokiniai: I. Baškevičiūtė, D. Stasiūnaitė, M. Špiliauskas, A. Petkūnaitė, E. Ruseckaitė, E. Verseckaitė, M. Baškevičiūtė, L. Asanavičius, R. Traskauskaitė, K. Stankevičiūtė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė, būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė R.Žuklienė).

04 25 švietimo įstaigų projektinių darbų pristatyme dalyvavo I-IV kl. mokinės: D. Stasiūnaitė, E. Verseckaitė, S. Račkauskaitė (mokytoja O.Lemežienė).

04 26 pavasario kroso varžybose, kurios vyko Totoriškių miške, dalyvavo 8 kl. mokiniai: V. Narbutaitė, M.Račkauskas; I kl. mokiniai: G. Dakinevičiūtė, D.Zakarevičius; II kl. mokinė  L. Taločkaitė. IV kl. mokinė  J. Grušauskaitė; III kl. mokiniai: V.Beliokas, L. Blaževičius. (mokytoja A.Kazlauskienė).

04 26 organizuota etnokultūros pamoka „Lietuvos regionų muzikos instrumentų tradicijos ir papročiai“. Etnokultūros pamoką vedė etnomuzikologė Dalia Mockevičienė, kurioje dalyvavo 7 kl. mokiniai. (mokytojos L.Balevičiūtė, B.Lapinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

04 26 edukacinėje pamokoje „Duonos kelias“ dalyvavo II kl. mokiniai ( mokytoja O.Lemežienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

04 26 edukacinėje pamokoje „Darbelių darymas iš gamtinių medžiagų“, kuri vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre, dalyvavo 7 kl. mokinės: K. Asanavičiūtė, L. Ezerskaitė, U. Liucvaikytė, J. Uscilaitė (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 27 skaitykloje susitikime su Elektrėnų profesinio mokymo centro atstovais  dalyvavo II-IV kl. mokiniai: S.Račkauskaitė, G.Marčiulaitytė, L. Barščiavičiūtė, Ž.Kacilauskaitė, V.Kaliukevičiūtė, G.Bagdzevičiūtė, D.Kairytė, G.Daudaitė, B.Sivinskytė, R.Suchockaitė, E.Abucevičiūtė, M.Baškevičiūtė, U.Špiliauskaitė, J.Morozaitė, E.Soročinskaja, K.Šaulova, L.Asanavičius („Kurkim savo ateitį“ būrelio vadovė R.Žuklienė).

04 27 atsižvelgiant į VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ prašymą, į 7 kl. priimtas Adomas Juzonis.

04 29 futbolo varžybose, kurios vyko Rūdiškių gimnazijoje, dalyvavo 5 kl. mokiniai: E. Žydelis, T. Perednis, U. Venskutonis; 6 kl. mokinys A.Arlauskas; I kl. mokinys D. Ramanauskas (futbolo būrelio vadovas V.Varankevičius).

04 28 JMB konkurse „Stilizuotas paukščio lizdas“, kuris vyko Dūkštų girininkijoje, Vilniaus r., dalyvavo 7 kl. mokinės: K. Asanavičiūtė, M. Gustevičiūtė, U. Liucvaikytė. (JMB būrelio vadovė Č.Pociūnienė).

04 28 virvės traukimo varžybose, kurios vyko Paluknio Medeinos gimnazijoje, dalyvavo II-IV kl. mokiniai: D. Fiodorovas, P. Kazlauskas, A. Pociūnas, L. Užkurnys, L. Marcinkevičius, L. Blaževičius, L. Špakauskas, Š. Špakauskas, V. Beliokas, A. Žukas (mokytoja A.Kazlauskienė).

04 29 moksleivių integruoto technologijų ir literatūros konkurso „Kūrybos paukštė – 2016“ baigiamojo etapo renginyje, kuris vyko Vilniaus Gabijos gimnazijoje, dalyvavo III kl. mokinė G.Daudaitė (mokytoja O.Lemežienė).

04 29 Trakų r. mokinių OS varžybose, kurios vyko prie Velnio duobės, Kalvų miške dalyvavo 6-8 kl. , I-II kl. mokiniai (mokytoja A. Kazlauskienė).

Komentavimo galimybė išjungta.