Birželis

06 01 JMB būrelio nariai dalyvavo sąskrydyje, kuris vyko Trakų miškų urėdijos ,,Pelėdos‘‘ poilsiavietėje ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

06 02 ekskursijoje į Vilnių dalyvavo šie II klasės mokiniai: E. Abucevičiūė, L. Asanavičius, M. Baškevičiūtė, D. Fiodorovas, V. Geibavičius, L. Marcinkevičius, J. Morozaitė, M. Samatovič, E. Soročinskaja, R. Suchockaitė, U. Špiliauskaitė, L. Užkurnys,( mokytoja Ona Lemežienė).

06 02 renginyje – žygyje, skirtame Aplinkos apsaugos dienai paminėti, kuris vyko prie Nikronių akmens, meninėje programoje dalyvavo šie mokiniai:  M. Morkūnaitė 6 kl., I. Baškevičiūtė I kl., L. Morkūnaitė 5 kl., E. Žydelis 5 kl.( etnografinio būrelio vadovė Rita Balsevičiūtė).

06 01  Jaunųjų miško bičiulių sąskrydyje, kuris vyko Trakų miškų urėdijos „Pelėdos“ poilsiavietėje, dalyvavo šie JMB būrelio nariai:  A. Abucevičiūtė -5 kl., G. Liucvaikytė -5 kl., G. Ašmenaitė -6 kl., M. Antanaitytė -6 kl., U. Beliukevičiūtė -6 kl., M. Bartaševičiūtė -7 kl., D. Pašinskas -7 kl., L. Ezerskaitė -7 kl., D. Radišauskas -7 kl., M. Špiliauskas -I kl., E. Ruseckaitė – I kl., G. Dakinevičiūtė – I kl., M. Baškevičiūtė -II kl., L. Užkurnys -II kl., A. Morkūnaitė -III kl., D. Ditkevičius -III kl., Ž. Kacilauskaitė -IV kl., S. Račkauskaitė -IV kl., L. Barščiavičiūtė IV kl.( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė) .

06 01 į Mošos piliakalnį vykto šie 7 klasės mokiniai: K. Asanavičiūtė, L. Barkauskaitė, D. Bielskutė, T. Dolmantas, M. Gustevičiūtė, N. Ignatavičius, A. Kairys, N. Kavaliauskas, L. Kazlauskas, U. Liucvaikytė, K. Marčiulaitis, P. Marozas, G. Morozaitė, R. Palionytė, S. Skorbutė, T. Staliulionis, D. Stasiūnaitė, A. Širvinskaja, J. Uscilaitė, J. Žalpytė, A. Žilionytė, Deimantas Žukas, Dovydas Žukas, L. Petrukanec ( mokytoja Lina Balevičiūtė, specialioji pedagogė Salomėja Simanavičienė).

06 02. į turistinį žygį – Velnio duobę vyko šie 8 klasės mokiniai:  J. Barkauskas, K. Gaulytė, N. Ignatavičiūtė, K. Kozėla, K. Kuvyčka, D. Kvedaravičiūtė, V. Narbutaitė, V. Petrukanec, M. Račkauskas, D. Rimka, Z. Samatovič, A. Širvinskaja, P. Taločka, R. Traskauskas, A. Soročinskaja (mokytojas Kazys Venckus).

06 02 į turistinį žygį prie  Skrebės ežero vyko šie I klasės mokiniai: D. Stasiūnaitė, E. Verseckatiė, A. Petkūnaitė, E. Ruseckaitė, J. Skirka, M. Špiliauskas, G. Dakinevičiūtė, A. Uscilaitė, B. Petrukanec, D. Ramanauskas, V. Babaitytė, M. Narbutas, V. Daugirdas, G. Petravičiūtė (mokytoja Birutė Lapinskienė).

06 02 renginyje-žygyje, skirtame Aplinkos apsaugos dienai paminėti, kuris vyko prie Nikronių akmens, dalyvavo šie JMB būrelio nariai:  L. Ezerskaitė -7 kl., K. Asanavičiūė -7 kl., M. Bartaševičiūtė -7 kl, U. Liucvaikytė -7 kl., M. Gustevičiūtė – 7 kl., U. Beliukevičiūtė – 6 kl., G. Ašmenaitė -6 kl., M. Antanaitytė -6 kl., G. Liucvaikytė -5 kl., D. Radišauskas -7 kl., D. Pašinskas -7 kl.(JMB būrelio vadovė Česlova Pociūnienė).

06 03 Trakų miesto šventės pasirodymo generalinėje repeticijoje dalyvavo šie mokiniai: G. Liucvaikytė -5 kl., G. Ašmenaitė -6 kl., U. Beliukevičiūtė -6 kl., A. Tomenkaitė -6 kl., Aurimas Arlauskas -6 kl., D. Kokšta -6 kl, U. Liucvaikytė -7 kl., D. Stasiūnaitė -7 kl., M. Bartaševičiūtė -7 kl., M. Račkauskas -8 kl., D. Stasiūnaitė -I kl., A. Petkūnaitė -I kl.

06 04 mokiniai ir mokytojai dalyvavo Trakų miesto šventėje.

06 06-10 stovykloje „7 dienos po saule“ dalyvavo šie mokiniai:  R. Babinaitė -5 kl., R. Dobrovolskaitė -5 kl., S. Dolmantaitė -5 kl., M. Morozas -5 kl., T. Perednis -5 kl., E. Žydelis -5 kl., G. Griškauskaitė -6 kl., M. Kairytė -6 kl., R. Traskauskaitė -6 kl.,L. Barkauskaitė -7 kl., D. Bielskutė -7 kl., A. Kairys -7 kl., P. Marozas -7 kl., G. Morozaitė -7 kl., L. Petrukanec – 7 kl., (socialinė pedagogė S. Simanavičienė).

Komentavimo galimybė išjungta.