Spalis

10 01 mokiniai ir mokytojai dalyvavo mugėje „Rudens jomarkas Aukštadvaryje“ (mokytoja O. Lemežienė, šokių mokytoja A. Prakapienė).

10 05 mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginiuose, skirtuose Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, direktoriaus pavaduotoja A. Varankevičienė, mokytoja D. Kvedaravičienė, šokių mokytoja A. Prakapienė).

Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus padėkos įteiktos šiems mokytojams:

Vytautui Antanaičiui,  informacinių technologijų vyresniajam mokytojui,  už kompetentingą IKT naujovių įdiegimą jaunatvišką bendravimą su mokiniais, aktyvumą gimnazijos bendruomenės veikloje.

Onai Lemežienei, technologijų mokytojai metodininkei, už meninį jaunimo ugdymą ir gimnazijos reprezentavimą rajone, regione ir šalyje, gerą mokinių paruošimą brandos egzaminams.

Dalei Čiapaitienei už ilgametį pedagoginį darbą, kūrybingą savojo pašaukimo įprasminimą.

Profesorius M. Rondomanskas įsteigė piniginę premiją, skirtą Aukštadvario gimnazijos Metų Mokytojui.  2016 m.  Mečislovo Rondomansko fondo premijos laureate, Metų Mokytoja tapo demokratiškai visos mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų ir gimnazijos administracijos)  išrinkta lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Birutė Lapinskienė. Mokytoja buvo apdovanota už aktyvų ir kūrybišką darbą, mokinių ugdymo pasiekimus, edukacinių projektų vykdymą, lyderystę ir pilietiškai aktyvią veiklą gimnazijoje.

10 06 5-7kl. mokiniai dalyvavo rudens futbolo varžybose,  kurios vyko Rūdiškėse. Aukštadvario gimnazijos komanda užėmė I vietą  (futbolo komandos vadovas  V. Varankevičius).

10 10 III – IV G. kl. mokiniai dalyvavo susitikime su STUDFiestos  organizatoriais (būrelio „Kurkim savo ateitį“ vadovė  R. Žuklienė ).

10 12 7-8 kl., I G. kl. mokiniai dalyvavo Maltos ordino pagalbos tarnybos projekte „Jaunieji mokyklos paramedikai“ . Mokiniai buvo mokomi suteikti pirmąją pagalbą (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė ).

10 14 I-IV G. kl mokiniai dalyvavo susitikime – paskaitoje apie mokymąsi su gydytoju D. Jakučioniu  (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Varankevičienė).

10 19  7-8 kl., I-II G kl. dalyvavo paskaitoje „Esu vertas daugiau“, kuri vyko Aukštadvario bendruomenės namuose (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

09 20 8 kl, II-III G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje. Mokiniai lankėsi Neries regioniniame parke, Angelų kalvoje, užlipo į Stirnių piliakalnį  (mokytojos L. Balevičiūtė, A. Varankevičienė).

10 25 7-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo muzikiniame meno spektaklyje „Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės kūrybą (mokytojos  L. Balevičiūtė, B. Lapinskiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

10 24-28 5-8 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Atminimo žvakelės šviesa“ (mokytoja D. Kvedaravičienė,  D. Čepaitienė).

10 28 III-IV G kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (mokytoja E. Liucvaikienė).

10 28 mokiniai dalyvavo diskotekoje,  skirtoje Helovynui (dramos būrelio vadovė T. Mikutavičienė, soc. pedagogė S.Simanavičienė).

10 10-28 renovuotas Aukštadvario gimnazijos fasadas, užrašytas gimnazijos pavadinimas, prikabinta gimnazijos emblema. Užrašui lėšų skyrė buvęs auklėtinis, ilgametis mokyklos rėmėjas profesorius Mečislovas Rondomanskas.

Komentavimo galimybė išjungta.