Sausis

01 11 rajoninėje mokinių anglų kalbos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: L. Asanavičius  (III g kl.), A. Pociūnas  (III g kl.) (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

01 11 olimpinio festivalio krepšinio 3×3 turnyre, kuris vyko D. Malinausko Onuškio gimnazijoje, dalyvavo šie mokiniai: M. Račkauskas (I g  kl.), J. Skirka (II g kl.), D. Ramanauskas (II g kl.), L. Račkauskas (II g kl.) (mokytojas A. Kazlaukas).

01 12 Deimantė Stasiūnaitė ( 8 kl.)  tapo Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninio turo nugalėtoja (mokytoja Lina Balevičiūtė).

01 12  I-IV g kl. mokiniai dalyvavo mokinių krepšinio čempionato „Manija“ pusfinalio varžybose, kurios vyko Trakuose (mokytojas A. Kazlauskas).

01 13 mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (istorijos mokytojos A.Varankevičienė, D.Kvedaravičiūtė, klasių auklėtojai)

01 13 rajoninėje biologijos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: K. Kozėla (I g kl.), D. Rimka (I g kl.), I. Baškevičiūtė (II g kl.), D. Stasiūnaitė (II g kl.), L. Asanavičius (III g kl.)  (mokytoja J. Budrevičienė).

01 16  5-8 kl., II-IV g kl. mokiniai vyko Į Vilniaus saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

01 17  I-IV g kl. mokiniai dalyvavo fizikos olimpiadoje (mokytojai J. Monkevičius, K. Lemežis, K. Venckus).

01 17  6-8 kl. mokiniai dalyvavo žiemojančių vandens paukščių apskaitoje, kuri buvo vykdoma Aukštadvario regioninio parko vandens telkiniuose (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

01 18  I-IV g kl. mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė, bibliotekos vedėja A. Šumskienė).

01 19  I-IV g kl. mokiniai dalyvavo mokinių krepšinio čempionato „Manija“ finalinėse varžybose, kurios vyko Trakuose  (mokytoja A. Kazlauskienė).

01 20 rajoninėje mokinių chemijos olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: A. Asanavičius (III g kl.), D. Stasiūnaitė (II g kl.) (mokytoja M. Puikienė).

01 24 Aukštadvario gimnazijos bendruomenė dalyvavo susitikime su rajono savivaldybės vadovais.

01 25 rajoninėje lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo šie mokiniai: I. Baškevičiūtė (II g kl.), D. Dolmantaitė (mokytoja B. Lapinskienė).

01 25 vadovaudamasis mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2016 01 27 protokolu, mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2016 01 27 protokolu, Aukštadvario gimnazijos direktorius A. Valančiauskas  pareiškė padėką už labai gerą mokymąsi per I pusmetį šiems mokiniams:
P. Makšeckaitei (5 kl.), G. Marcinkevičiui( 5 kl.), G.Liucvaikytei( 6 kl.), M. Antanaitytei (7 kl.), D. Stasiūnaitei( 8 kl.), A. Petkūnaitei (II g kl.), D. Stasiūnaitei( II g kl.).

Už labai gerą lankomumą per I-ąjį pusmetį direktoriaus A. Valančiausko padėka pareikšta šiems mokiniams: . L. Achmedovui( 5 kl.), J. Ignatavičiūtei( 5 kl.),  J. Jurevič( 6 kl.), L. Morkūnaitei( 6 kl.), R. Palionytei( 6 kl.),  N. Petravičiūtei( 6 kl.),  M. Gustevičiūtei( 8 kl.), J. Drumskajai( 8 kl.),  A. Juzoniui (8 kl.), D. Pašinskui( 8 kl.), J. Uscilaitei( 8 kl.), J. Žalpytei (8 kl.), D. Stasiūnaitei( 8 kl.), D. Stasiūnaitei( II g kl.), A. Uscilaitei( II g kl.), D. Fiodorovui( III g kl.), V. Beliokui( IV g kl.), R. Naruševičiūtei( IV g kl.).

01 26  I-IV g kl. mokiniai dalyvavo matematikos olimpiadoje (mokytojai K. Lemežis, K. Venckus).

01 26  5-8 kl., I-IV g kl. mokinės dalyvavo gydytojos Ingos Bagdzevičienės paskaitoje „Paauglių lytiškumo raida“ (visuomenės sveikatos specialistė D. Sakalienė).

01 27  7-8 kl., I g kl. mokiniai dalyvavo šaudymo varžybose, kurios vyko Alytuje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

01 30  6-7 kl., I-II g kl. mokiniai dalyvavo jaunųjų paramedikų paskaitoje „Anatomijos pagrindai“ (visuomenės sveikatos specialistė D. Sakalienė).

01 31  5-8 kl., I-IV g kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse (mokytojai  L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, D. Kazlauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

Komentavimo galimybė išjungta.