Kovas

03 08 mokiniai L.Užkurnys (III g kl.), M.Špiliauskas (II g kl.), M.Račkauskas (I g kl.), P.Kadoš (III g kl.) dalyvavo šventiniame sveikinime Tarptautinės moters dienos proga Trakų r. savivaldybėje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 08  8 kl. mokiniai  J.Uscilaitė, R. Palionytė, L. Ezerskaitė, D. Radišauskas dalyvavo šventiniame sveikinime  Tarptautinės moters dienos proga  Čižiūnų socialiniame centre (JMB Vadovė Č. Pociūnienė).

03 08 G.Liucvaikytė (6 kl.), G.Ašmenaitė (7 kl.), M.Antanaitytė (7 kl.) dalyvavo šventiniame sveikinime Tarptautinės moters dienos proga Šv. Domininko senelių namuose Aukštadvaryje(JMB vadovė Č.Pociūnienė).

03 09 6 kl. mokiniai ir A.Beliukevičius (5 kl.) dalyvavo varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Varžybos vyko Paluknio Medeinos gimnazijoje (mokytoja A.Kazlauskienė).

03 09  9-10 kl. mokiniai dalyvavo rajoniniame istorijos konkurse Lietuvos nepriklausomybės dienų  – Vasario 16- osios, Kovo 11-osios – artėjančio Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimui, kuris vyko Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje (mokytojos  A.Varankevičienė, D.Kvedaravičienė).

03 10 mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje „Gyvasis tautos žiedas“ (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 10 5-8kl., I-IV g kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Istorijos žinovas“ (mokytojos A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 11 I-IV g. kl. mokiniai dalyvavo krepšinio varžybose , skirtose Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, kurios vyko Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje (mokytojai A. Kazlauskienė ir A. Kazlauskas).

03 15 mokytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kaip atpažinti vaiką“, kurią skaitė psichologė Renata Grudzinskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

03 16 5-8kl., I-IV g. kl. mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra 2017“ (mokytojai K. Venckus, L. Venckienė, O. Lemežienė, K. Lemežis).

03 17  8kl., II-IV g. kl., mokiniai dalyvavo susitikime su Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro sielovadininku kunigu Rolandu Bičkausku (mokytoja D. Čepaitienė).

03 17 7 kl. mokinės  R. Traskauskaitė, G. Griškauskaitė , A. Venskutonytė  dalyvavo šaudymo varžybose, kurios vyko Alytuje (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

03 20 5-8kl., I-IV g. kl. mokiniai dalyvavo susitikime su vyr. ekologu T. Špiliausku. Mokiniai dalyvavo  paskaitoje, skirtoje Tarptautinei žemės dienai paminėti ( mokytoja J. Budrevičienė).

03 20 5-6 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame lietuvių kalbos konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė ir V. Antanaitis).

03 20 mokiniai ir mokytojai dalyvavo Žemės vėliavos pakėlimo ceremonijoje.  5-8kl, I-IVg. kl. mokiniai dalyvavo parodoje – konkurse „Aš sveikinu pavasarį“ (klasių auklėtojai, mokytoja J.Budrevičienė).

03 21 6-8 kl. mokiniai dalyvavo geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“(mokytojos A. Kazlauskienė, A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 21 D. Ditkevičius (IV g kl.), A. Barščiavičiūtė (III g kl. ), M. Račkauskas (I g kl. )dalyvavo konferencijoje ,,Jauno žmogaus iššūkiai ir poreikiai Trakų rajone“. Konferencija vyko Trakų savivaldybėje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

03 23 5-8 kl., I-IVg. kl. mokiniai dalyvavo renginyje ,,Čia mūsų žemė“, kuris vyko Aukštadvario regioninio parko direkcijoje (etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė, klasių auklėtojai).

03 22 I-IV g. kl. mokiniai dalyvavo geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“(mokytojos A. Kazlauskienė, A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė).

03 22 7-8 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame lietuvių kalbos konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė ir V. Antanaitis).

03 24 I-II g. kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame lietuvių kalbos konkurse „Švari kalba – švari galva“ (mokytojai B. Lapinskienė, L. Balevičiūtė ir V. Antanaitis).

03 28 8 kl., I-III kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje Žuvinte (mokytojos A. Varankevičienė, A. Kazlauskienė).

03 29 D. Stasiūnaitė (8 kl.), I. Baškevičiūtė (II g kl.), A. Petkūnaitė (II g kl.), D. Stasiūnaitė (II g kl.) dalyvavo rajoninių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų, mokinius ruošusių mokytojų pagerbimo šventėje, kuri vyko Trakų švietimo pagalbos tarnyboje (mokytojos J. Budrevičienė, O. Lemežienė).

03 31 M. Gustevičiūtė (8 kl.) M. Baškevičiūtė (III g kl.) dalyvavo respublikiniame renginyje ,,Paukščiai grįžta namo 2017“, kuris vyko Bezdonių šile, Nemenčinės urėdijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

Komentavimo galimybė išjungta.