Birželis

Vadovaudamasis Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio protokolu, gimnazijos direktorius už labai gerus 2016/2017 mokslo metų ugdymosi pasiekimus  reiškia padėkas šiems gimnazijos mokiniams:

1. Patricijai Makšeckaitei 5 kl.
2. Gustavui Marcinkevičiui 5 kl.
3. Godai Liucvaikytei 6 kl.
4. Rusnei Palionytei 6 kl.
5. Medai Antanaitytei 7 kl.
6. Deimantei Stasiūnaitei 8 kl.
7. Ainei Petkūnaitei II kl.
8. Danielei Stasiūnaitei II kl
9. Dovydui Ditkevičiui IV kl.

Už labai gerą  pamokų lankomumą reiškiamos padėkos šiems mokiniams:

1. Janinai Ignatavičiūtei 5 kl.
2. Neringai Petravičiūtei 6 kl.
3. Julitai Drumskajai 8 kl.
4. Deimantei Stasiūnaitei 8 kl.
5. Danielei Stasiūnaitei II kl.
6. Ritai Naruševičiūtei IV kl.
7. Vyčiui Beliokui IV kl.

Komentavimo galimybė išjungta.