I bG klasė

Pirmadienis
1 anglų kalba
2 matematika
3 fizika
4 lietuvių kalba ir literatūra
5 kūno kultūra
6 istorija
7 etika/tikyba
8
Antradienis
1 lietuvių kalba ir literatūra
2 geografija
3 istorija
4 rusų kalba
5 biologija
6 matematika
7 pilietiškumo pagrindai
Trečiadienis
1 lietuvių kalba ir literatūra
2 kūno kultūra
3 matematika
4 dailė
5 chemija
6 geografija
7 klasės valandėlė
Pamokų laikas
1 7.45-8.30
2 8.40-9.25
3 9.35-10.20
4 10.30-11.15
5 12.05-12.50
6 12.55-13.40
7 13.45-14.30
8 14.35-15.20
Ketvirtadienis
1 biologija
2 anglų kalba
3 fizika
4 chemija
5 lietuvių kalba ir literatūra
6 lietuvių kalba ir literatūra
7 technologijos
Penktadienis
1 rusų kalba
2 matematika
3 muzika
4 ekonomika
5 anglų kalba
6 informacinės technologijos

Komentavimo galimybė išjungta.