6 klasė

Pirmadienis
1 Anglų kalba
2 Matematika
3 Informacinės technologijos
4 Lietuvių kalba ir literatūra
5 Kūno kultūra
6 Kūno kultūra (šokis)
7
8
Antradienis
1 Technologijos
2 Technologijos
3 Geografija
4 Matematika
5 Istorija
6 Muzika
7
Trečiadienis
1 Kūno kultūra
2 Lietuvių kalba ir literatūra
3 Rusų kalba
4 Anglų kalba
5 Geografija
6 Matematika
7 Klasės valandėlė
Pamokų laikas
1 8.00-8.45
2 8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 12.10-12.55
6 13.00-13.45
7 13.50-14.35
8 14.40-15.25
Ketvirtadienis
1 Matematika
2 Lietuvių kalba ir literatūra
3 Lietuvių kalba ir literatūra
4 Dailė
5 Gamta ir žmogus
6 Tikyba
7 -/žmogaus sauga
Penktadienis
1 Lietuvių kalba ir literatūra
2 Lietuvių kalba ir literatūra
3 Rusų kalba
4 Istorija
5 Anglų kalba
6 Gamta ir žmogus

Komentavimo galimybė išjungta.