Gruodis

12 01 8, I – II G klasių mokiniai dalyvavo matematikos-gamtamokslinio raštingumo konkurse. Geriausiai užduotis atliko Andrius Arlauskas (8 kl.), Dominykas Radišauskas (I a G kl.), Kostas Kozėla (II G kl.) (mokytojai L. Venckienė, K. Venckus, J. Budrevičienė, R. Žuklienė, direktorius A. Valančiauskas).

12 05 5 kl. mokiniai A. Arlauskas, P. Malijauskas, G. Mozolevskytė, 6 kl. mokinė A. Taraškevičiūtė, 7 kl. mokinės R. Palionytė, G. Liucvaikytė, A. Abucevičiūtė, I aG kl. mokinės K. Asanavičiūtė, M. Gustevičiūtė, IV G kl. mokinė M. Baškevičiūtė dalyvavo renginyje ,,Kalėdų puošmena“. Renginys vyko Trakų miškų urėdijoje. Gimnazijos JMB darbeliai „Kalėdų puošmena“ užėmė I-ąją vietą (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 05 I a G kl. mokiniai: M. Bartaševičiūtė, A. Kairys, R. Palionytė, J. Uscilaitė, D. Radišauskas, U. Liucvaikytė, dalyvavo tarptautinės programos ,,Aktive Citizens“seminare, kuris vyko Aukštadvario bendruomenės namuose (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

12 06 8 kl., III – IV G kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Dzūkų krašto kulinarinis paveldas“. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Pivašiūnų amatų centre (mokytoja O. Lemežienė).

12 06-07 mokiniai E. Ruseckaitė (III G kl.), D. Rimka (II G kl.) dalyvavo mokymuose ,,Mokinių savivaldų stiprinimas Trakų rajone“. Mokymai vyko mokymo centre Daugirdiškių kaime, Elektrėnų savivaldybėje.

12 07 mokiniai: G. Mozolevskytė (5 kl.), R. Palionytė (I a G kl.), M. Gustevičiūtė (I a G kl.), U. Liucvaikytė (I a G kl.), G. Liucvaikytė (7 kl.), dalyvavo tarptautinėje parodoje-konkurse ,,Žiemos puokštė. Konkursas vyko Girionyse (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 07 mokiniai A. Kairys (I a G kl.), D. Pašinskas (I a G kl.) dalyvavo šaudymo varžybose, Kaune (šaudymo būrelio vadovas V. Stukas).

12 07 Bit&Byte akademijos kūrybinių technologijų mokytoja Aurelija Žilionytė 5 klasės mokiniams vedė informacinių technologijų pamoką „micro:bit“, kurios metu mokiniai sukūrė trumpą programą ir kiekvienas įkėlė į kompiuteriukus (micro:bit’us) gautus iš Vilniaus miesto savivaldybės Elektroninių paslaugų ir procesų skyriaus (mokytoja R. Žuklienė)

12 08 mokinės: M. Baškevičiūtė (IV G kl.), E. Ruseckaitė (III G kl.), L. Ezerskaitė (I a G kl.), J. Uscilaitė (I a G kl.), dalyvavo susitikime su Trakų miškų urėdijos Urėdu (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 11-15 5-8 kl. mokiniai dalyvavo projekte ,,Kalėdinės eglutės žaisliukas“ (mokytojai O. Lemežienė, B. Bisikirskienė, A. Stankevičienė, V. Skirka, D. Čepaitienė, D. Kvedaravičienė).

12 13 5, 7 kl. mokiniai, III G kl. mokiniai: E. Verseckaitė, V. Daugirdas, L. Gribauskas, L. Račkauskas, E. Ruseckaitė, M. Špiliauskas, (projektas ,,Kalėdinės eglutės žaisliukas“) dalyvavo integruotoje tikybos ir muzikos pamokoje ,,Adventinė popietė“ (mokytojos D. Čepaitienė, A. Stankevičienė).

12 15 7-8 kl. mokiniai dalyvavo renginyje, kuris vyko prie Kalėdinės eglutės Vilniuje (mokytojai E. Liucvaikienė, D. Stasiūnas).

12 20 I a G kl. mokinės L. Ezerskaitė, J. Uscilaitė, K. Asanavičiūtė dalyvavo akcijoje ,,Parsinešk Kalėdas į namus“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

12 22 5-8 kl., I-IV G kl., SĮ kl. mokiniai dalyvavo Kalėdinėje popietėje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, klasių auklėtojai).

Komentavimo galimybė išjungta.