Sausis

01 10 III G kl. mokinės D. Stasiūnaitė, E. Verseckaitė dalyvavo rajono anglų kalbos olimpiadoje (mokytojas D. Stasiūnas).

01 11 I – IV G. kl. mokiniai dalyvavo matematikos olimpiadoje (mokytojai K. Venckus, L. Venckienė, O. Lemežienė).

01 12 U. Liucvaikytė ( I a G kl.), D. Stasiūnaitė (I a G kl. ), I. Baškevičiūtė (III G kl.), D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajoninėje biologijos olimpiadoje. Deimantė Stasiūnaitė (I a G kl.) užėmė I vietą (mokytoja J. Budrevičienė).

01 12 5 – 8 kl., I – IV G kl. mokiniai ir mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje „ Atmintis gyva, nes liudija“ (mokytojai A. Varankevičienė, D. Kvedaravičienė, mokytojai dalykininkai).

01 12 G. Mozolevskytė (5 kl.), A. Taraškevičiūtė (6 kl.), R. Palionytė (7 kl.), G. Ašmenaitė (8 kl.), G. Ilgavyžytė (8 kl.), M. Baškevičiūtė (IV G kl.) dalyvavo akcijoje „Žiemojančių vandens paukščių apskaita“, kuri vyko prie Aukštadvario vandens telkinių ( JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

01 15 I – IV G kl. mokiniai dalyvavo fizikos olimpiadoje (mokytojai K. Venckus, A. Prakapienė, J. Monkevičius).

01 15 mokytojai dalyvavo profesoriaus Mečislovo Rondomansko knygos „ Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai…“ pristatyme.

01 16 I –IV G kl. mokiniai dalyvavo chemijos olimpiadoje (mokytojos M. Puikienė, J. Budrevičienė, A. Varankevičienė).

01 18 I-IV klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytojos B. Lapinskienė ir L.Balevičiūtė).

01 17 M. Bartaševičiūtė (I a G kl.), U. Liucvaikytė (I a G kl.) dalyvavo tarptautinio jaunimo projekto „ Active Coitizens“ mokymuose, kurie vyko Lentvario jaunimo centre.

01 17 5 – 7 kl., I a G kl., IV G kl. mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, A. Varankevičienė).

01 17 6 – 8 kl., I – II G. kl. mokiniai dalyvavo žaidime – viktorinoje „ Pažink aviacijos pasaulį“. Nugalėtoja – V. Narbutaitė (II G kl.) (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

01 18 D. Stasiūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajono chemijos olimpiadoje, kuri vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, ir užėmė I vietą (mokytoja M. Puikienė).

01 23 6 klasės mokinių P. Makšeckaitės, R. Matkevičiaus rašiniai, skirti Tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkursui (,,Įsivaizduok, kad esi laiškas, keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?‘‘) rajone buvo įvertinti labai gerai ir pateko į regioninį turą (mokytoja L. Balevičiūtė).

01 25 D. Stasiūnaitė (I a G kl.), I. Baškevičiūtė (III G kl.) dalyvavo rajono Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. I a G klasės mokinė D. Stasiūnaitė užėmė II vietą

01 31. B. Sakalius (5 kl.), A. Beliukevičius (6 kl.), I. Baškevičiūtė (III G kl.), A. Petkūnaitė (III G kl.) dalyvavo rajono mokinių meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje. I. Baškevičiūtė užėmė III vietą (mokytojos L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

Vadovaujantis mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2018 m. sausio 31 d. protokolo Nr. 1 nutarimu:

Už labai gerą mokymąsi per I-ąjį pusmetį direktoriaus A. Valančiausko padėka pareikšta šiems mokiniams:

5 kl. mokiniui Kastyčiui Orlavičiui, 6 kl. mokinei Patricijai Makšeckaitei, 6 kl. mokiniui Gustavui Marcinkevičiui, 7 kl. mokinei Godai Liucvaikytei, I a G kl. mokinei Deimantei Stasiūnaitei, III G kl. mokinei Danielei Stasiūnaitei.

Už labai gerą pamokų lankomumą per I-ąjį pusmetį padėka pareikšta šiems mokiniams:

5 kl. mokinei Rasai Morkūnaitei, 5 kl. mokiniui Kąstyčiui Orlavičiui, 6 kl. mokinei Janinai Ignatavičiūtei, 7 kl. mokinei Neringai Petravičiūtei, I  a G kl. mokiniui Lukui Kazlauskui, I a G kl. mokinei Deimantei Stasiūnaitei, III G kl. mokinei Danielei Stasiūnaitei, IV G kl. mokiniui Lukui Asanavičiui.

Komentavimo galimybė išjungta.