Kovas

03 02. 6 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo Nacionaliniame diktanto konkurse (mokytojai A. Varankevičienė, R. Žuklienė, R. Budrevičienė, L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

03.02 IV G klasės šimtadienis.

03 01-31 5-8 kl, I-II G kl, mokiniai dalyvavo konkurse-projekte „Nacionalinė Žalioji olimpiada“ (mokytoja J. Budrevičienė).

03 05 I a G -III G kl. mokiniai vyko Vilniaus Forum Cinem kino teatrą, kur žiūrėjo istorinį filmą „Pelėdų kalnas“ (mokytojai D. Kvedaravičienė, K. Venckus).

03 07 I a G kl. mokinės K. Asanavičiūtė ir D. Stasiūnaitė dalyvavo rajoninėje mokinių geografijos olimpiadoje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 07-09 IV G kl. mokinė Erika Abucevičiūtė dalyvavo mokymuose, kuri vyko mokymo centre Daugirdiškėse.

3 08 5-6 kl. mokiniai dalyvavo varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kurios vyko Paluknio Medeinos gimnazijoje (mokytoja A. Kazlauskienė).

03 08 5-7 kl, I a G kl. mokiniai dalyvavo šventiniame sveikinime Tarptautinės Moters dienos proga (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 09 U. Liucvaikytė (I a G kl.), D. Rimka ( II G kl.) dalyvavo neakivaizdinėse japonų kalbos ir kultūros mokyklos I laidos 1 sesijoje.

03 09 5-8 kl., I-IV G mokiniai ir mokytojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Iniciatyva skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. IV G klasės mokiniui Lukui Asanavičiui, konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ (I etapas) nugalėtojui, buvo įteikta LIMA tarybos pirmininkės Žanetos Vaškevičienės padėka ( mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

03 10 8 kl., I -IV G kl. mokiniai dalyvavo krepšinio varžybose, skirtose paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Varžybos vyko Aukštadvario gimnazijos sporto salėje (mokytojai A. Kazlauskas ir A. Kazlauskienė).

03 12 7- 8 kl. mokiniai dalyvavo paramedikų būrelio užsiėmimuose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

03 13 I-II G kl. mokinės vyko į Kauno taikomosios dailės mokyklą, dalyvavo pamokoje-praktiniame užsiėmime netradicinėje aplinkoje (mokytoja O. Lemežienė).

03 13 I G kl. mokiniai dalyvavo Lietuvos laisvosios rinkos instituto organizuojame nacionaliniame ekonomikos egzamine (mokytoja V. Nairanauskienė).

3 14 I – III G kl. mokiniai dalyvavo jaunimo aktyvo susitikime dėl jaunimo politikos gerinimo ir įgyvendinimo Trakų rajone. Susitikimas vyko Aukštadvario gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Kvedaravičienė).

03 14 7-8 kl, I a G kl. mokiniai dalyvavo paramedikų būrelio užsiėmimuose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

03 15 I a G-III G kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje netradicinėje aplinkoje. Pamoka vyko „Valstybės pažinimo centre“ (mokytoja A. Varankevičienė).

03 15 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Kengūra 2018“ (mokytojai A. Varankevičienė, K. Venckus, L. Venckienė).

03 16 7 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus I-ajame policijos komisariate (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

03 20 5-8 kl, I-IV G kl. mokiniai dalyvavo Žemės vėliavos iškėlimo šventėje (klasių auklėtojai).

03 20 I-III G kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Žemės diena ir aplinkos apsauga“. Paskaita vyko Aukštadvario gimnazijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

03 21 6-7 kl. mokiniai dalyvavo Renatos Mackevičienės paskaitoje ,,Žemė, miškas, vanduo“. Paskaita vyko Aukštadvario gimnazijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

03 23 5-8 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo mokinių darbų parodos-konkurso ,,Aš sveikinu pavasarį‘ baigiamajame renginyje (dalykų mokytojai, klasių auklėtojai).

03 22 III G kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje ,,Sveikai gyvensime – ilgai gyvensime“. Renginys vyko netradicinėje aplinkoje Trakų SPA ,,Trasalis“ (auklėtoja B. Lapinskienė).

03 26 J. Uscilaitė (I a G kl.), L. Ezerskaitė (I a G kl.), D. Pašinskas (I a G kl.)D. Radišauskas (I a G kl.) dalyvavo inkilų iškėlimo akcijoje ,,Paukščiai grįžta namo“ (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 27-28 7-8 kl. mokiniai dalyvavo paramedikų paskaitoje ,,Anafilaksinis šokas. Gaivinimas ABC“ (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Sakalienė).

03-27 M. Gustevičiūtė (I a G kl.), L. Ezerskaitė (I a G kl.) dalyvavo pavasario puokščių parodoje, kuri vyko Dusmenų bibliotekoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

03 28 5-8, I-IV G kl. mokiniai dalyvavo susitikime su aktoriumi Raimondu Lukša. 5-8 kl. mokiniai klausė aktoriaus skaitomų A.Lindgren knygos „Emilis iš Lionebergos“, I – IV G kl. – J.Radvano poemos „Radviliada“ fragmentų (mokytojos L.Balevičiūtė, B. Lapinskienė).

03 29 5-7 kl. mokiniai vyko į spektaklį ,,Mažasis princas“. Spektaklis vyko Trakų kultūros rūmuose (mokytojos D. Kvedaravičienė, A. Kazlauskienė).

Komentavimo galimybė išjungta.