Birželis

06 01 6 kl., SĮ1, SĮ2 mokiniai vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją į Kernavę (mokytoja A. Kazlauskienė, mokytojo padėjėja R. Navašinskienė).

06 01 5 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje ,,Kuriame vasaros žodyną“ (mokytoja E. Liucvaikienė).

06 02 A. Kairys (I aG kl.), D. Pašinskas (I aG kl.), A. Paulauskas (I bG kl.), N. Ignatavičius (I bG kl.), D. Bielskutė (I bG kl.), A. Žilionytė (I bG kl.) dalyvavo Trakų miesto šventėje (mokytoja A. Kazlauskienė).

06 05 7-8 kl., I aG kl., III G kl. mokiniai dalyvavo dviračių žygyje ,,Už saugią aplinką“, skirtame Pasaulinei aplinkos dienai paminėti (mokytojos E. Liucvaikienė, R. Žuklienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, etnografinio būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

06 05-15 Aukštadvario gimnazijos skaitykloje veikė literatūrinė paroda ,,Kur tas dulkėtas traukinys“. Paroda skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti (bibliotekos vedėja R. Budrevičienė).

06 06 6 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje tikybos-dailės pamokoje, kuri vyko Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje (mokytojos D. Čepaitienė, N. Bisikirskienė).

06 07 8 kl. mokiniai vyko į edukacinį pažintinį turistinį žygį po Trakus (mokytoja E. Liucvaikienė).

06 07 II G kl. mokinės K. Gaulytė, N. Ignatavičiūtė, V. Narbutaitė, A. Barišauskaitė dalyvavo praktinėje veikloje ,,Šok į tėvų klumpes“, kuri vyko Aukštadvario mokykloje- darželyje ,,Gandriukas“ (soc. pedagogė S. Simanavičienė).

06 07 7 kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje ,,Aktyvus poilsis“. Valandėlė vyko netradicinėje aplinkoje Aukštadvario kartodrome (mokytojas D. Stasiūnas).

06 08 I bG kl. mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją po Vilnių (aplankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Skyparką) (mokytoja R. Žuklienė).

06 11 7 kl., III G kl. mokiniai vyko į edukacinę-pažintinę ekskursiją į Trakus (lankėsi Trakų pilyje, Trakų amatų centre dalyvavo edukacijoje „Sūrio kelias“) (mokytojai B. Lapinskienė, D. Stasiūnas).

06 11 I G klasių mokiniai dalyvavo integruotoje dorinio ugdymo (tikybos, etikos)-istorijos pamokoje, kuri vyko Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje (mokytojos D. Čepaitienė, D. Kvedaravičienė, A. Varankevičienė).

06 12 I aG kl., II G kl. mokiniai vyko į edukacinę-pažintinę ekskursiją į Vilnių (mokytojai L. Balevičiūtė, K. Venckus).

06 12 8 kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje ,,Aktyvus poilsis“. Valandėlė vyko netradicinėje aplinkoje Aukštadvario kartodrome (mokytoja E. Liucvaikienė).

06 13 5 kl. mokiniai vyko į edukacinę-pažintinę ekskursiją į Vilnių (lankėsi Valdovų rūmuose, Lazerių arenoje) (mokytoja D. Kvedaravičienė, mokytojo padėjėja R. Navašinskienė).

06 13-17 5 kl., 8 kl., I aG kl., III G kl. mokiniai dalyvavo vaikų socializacijos programoje ,,Tėviškės keliais 2018“ pažintinėje stovykloje, kuri vyko Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajone, Meironuose (mokytojas A. Kazlauskas).

06 13-14 6 kl. mokiniai vyko į Aukštadvario HE, į edukacinį-pažintinį turistinį žygį (mokytoja A. Kazlauskienė).

06 14 7 kl., III G kl. mokiniai vyko į edukacinę-pažintinę ekskursiją į Kauną ( lankėsi Karo muziejuje, Pažaislio vienuolyne) (mokytojas D. Stasiūnas).

06 14 8 kl., I aG kl., III G kl. mokiniai dalyvavo literatų sambūryje ,,Piliakalnio aidai“, skirtame Gedulo ir vilties dienai paminėti (mokytojai L. Balevičiūtė, D. Kvedaravičienė, K. Venckus, etnografijos būrelio vadovė R. Balsevičiūtė).

06 14 II G kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje ,,Aktyvus poilsis“. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje Aukštadvario kartodrome (mokytojas K. Venckus).

06 15 5-8 kl., I-III G kl. mokiniai dalyvavo mokslo metų užbaigimo šventėje (klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).

06 18-22 5-7 kl. mokiniai dalyvavo vaikų socializacijos programoje – stovykloje ,,7 dienos po saule“ (soc. pedagogė S. Simanavičienė, mokytoja D. Kvedaravičienė).

Mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2018 m. birželio 20 d., protokolo Nr. 3 nutarimas. Direktoriaus įsakymu

už labai gerą mokymąsi per II pusmetį padėka pareikšta šiems mokiniams: K. Orlavičiui (5 kl.), P. Makšeckaitei (6 kl.), G. Marcinkevičiui (6 kl.), E. Rimkaitei (6 kl.), G. Liucvaikytei (7 kl.), R. Palionytei (7 kl.), A. Abucevičiūtei (7 kl.), Deimantei Stasiūnaitei (I aG kl.) Danielei Stasiūnaitei ( III G kl.);

už labai gerą lankomumą per II pusmetį pareikšta padėka šiems mokiniams: J. Ignatavičiūtei (6 kl.), N. Petravičiūtei (7 kl.), Deimantei Stasiūnaitei (I aG kl.), Danielei Stasiūnaitei (III G kl.), L. Asanavičiui (IV G kl.), V. Naruševičiui (SĮ 2 kl.);

už labai gerą mokymąsi per mokslo metus pareikšta padėka šiems mokiniams: K. Orlavičiui (5 kl.), P. Makšeckaitei (6 kl.), G. Marcinkevičiui (6 kl.), E. Rimkaitei (6 kl.) G. Liucvaikytei (7 kl.), R. Palionytei (7 kl.), Deimantei Stasiūnaitei (I aG kl.), Danielei Stasiūnaitei ( III G kl.)

už labai gerą lankomumą per mokslo metus padėka pareikšta šiems mokiniams: J. Ignatavičiūtei (6 kl.), N. Petravičiūtei (7 kl.), Deimantei Stasiūnaitei (I aG kl.), Danielei Stasiūnaitei ( III G kl.) L. Asanavičiui ( IV G kl.).

06 23 miestelio Joninių šventėje koncertavo gimnazijos mokytojos L. Balevičiūtė, A. Stankevičienė, mokinės E. Abucevičiūtė, U. Beliukevičiūtė.

07 13 brandos atestatų įteikimo šventė (mokytoja O. Lemežienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė, mokytojai).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>