Balandis

Balandžio mėnuo
04 02 JMB būrelio „Verkniukai“ nariai dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos apsaugos ministerijos reportažo filmavime Aukštadvario girininkijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
04 03 8kl., IIa G kl. mokiniai dalyvavo inkilų kilimo akcijoje Skrebių miško pažintiniame pėsčiųjų take (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
04 04 II-IV G kl. mokiniai vyko į Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrą UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ (mokytoja J. Budrevičienė).
04 05 Danielė Stasiūniatė (IVG kl.) dalyvavo Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje, kuri vyko Zarasų profesinėje mokykloje (mokytoja O. Lemežienė).
04 05 I-IIG kl. mokiniai dalyvavo praktiniuose mokymuose „Aktyvus jaunimas“ Mokymai vyko Aukštadvario gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).
04 06 5-8 kl. mokiniai ir M. Bartaševičiūtė (IIa G kl.) dalyvavo Gandrinių šventėje. Šventė vyko Aukštadvario seniūnijoje Mackantiškių kaime (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytoja R. Žuklienė).
04 08 L. Ezerskaitė (IIa G kl.), Deimantė Stasiūnaitė (IIa G kl.) dalyvavo konkurse „Sidabro vainikėlis“. Konkursas vyko Alytaus kultūros centre (mokytoja O. Lemežienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).
04 09 L. Ezerskaitė (IIa G kl.), N. Ignatavičius (IIb G kl.), A. Paulauskas (IV G kl.) dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų rajono šaškių varžybose, kurios vyko Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje. Mokinių komanda užėmė I vietą (mokytoja A. Kazlauskienė).
04 10 Deimantė Stasiūnaitė (IIa G kl.) ir Ugnė Liucvaikytė (IIa G kl.) kandidatavo į Trakų r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Ugnė Liucvaikytė buvo išrinkta į Trakų r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (mokytoja R. Žuklienė).
04 10 G. Mozolevskytė (6 kl.), A. Taraškevičiūtė (7 kl.), G. Liucvaikytė (8 kl.), R. Palionytė (8 kl.), R. Palionytė (IIa G kl.), M. Gustevičiūtė (IIa G kl.) dalyvavo renginyje „Pušies konkorėžio gėlės“. Renginys vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
04 11 5-8 kl. mokiniai ir mokytojai dalyvavo vienos dalies inscenizacijoje su dainelėmis ir judesiu pagal V. Landsbergio knygą „Obuolių pasakos ir kriaušių“. Spektaklis vyko Aukštadvario gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).
04 12 II-III G kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Atvirų durų diena“. Renginys vyko Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinėje (būrelio „Kurkime savo ateitį“ vadovė R. Žuklienė).
04 12 U. Beliukevičiūtė (IG kl.) dalyvavo III Respublikiniame mažųjų pianistų konkurse „Bėgantys pirštukai“. Konkursas vyko Birštono meno mokykloje.
04 15,17,19 dienomis 6 kl. mokiniai dalyvavo skaitymo, rašymo, matematikos Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (mokytojai: L. Balevičiūtė, B. Lapinskienė, K. Venckus, O. Lemežienė, N. Bisikirskienė, M. Puikienė, Z. Almantienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Varankevičienė).
04 16 L. Ezerskaitė (IIa G kl.), K. Asanavičiūtė (IIa G kl.), J. Uscilaitė (IIa G kl.) dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vaismedžių skiepijamas“. Užsiėmimas vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centro „Gyvenimas kaip sodas“ sodelyje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
04 17 M. Gustevičiūtė (IIa G kl.), R. Palionytė (8 kl.), A. Taraškevičiūtė (7 kl.) dalyvavo velykinių margučių dirbtuvėse „Skiltuvukas“ Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).
04 17 5 kl. mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje netradicinėje aplinkoje „Velykų papročiai ir tradicijos šiandieniniame kontekste“. Valandėlė buvo organizuota Pivašiūnų amatų centre (mokytoja O. Lemežienė).
04 17 5-8 kl., I-IVG kl. mokiniai dalyvavo orientacinio sporto varžybose, kurios vyko Trakuose (mokytojas A. Kazlauskas).
04 18 IG kl. mokiniai dalyvavo mokinių ekonomikos konferencijoje „Pradėjau verslą dar mokykloj… kas iš to išėjo?“ Konferencija vyko Vilniuje, AB „Swedbank“ (mokytoja V. Nairanauskienė).
04 18 8 kl., IIa G kl. mokiniai dalyvavo visuotinėje akcijoje „Darom 2019“, Aukštadvario seniūnijos teritorijoje (JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė, mokytojas V. Skirka).
04 18 5-6 kl. mokiniai dalyvavo projekte ,,Dirbsiu saugiai“ (mokytoja A. Prakapienė).
04 30 7 kl., I-IV G kl. mokiniai dalyvavo 2019 m pavasario kroso varžybose, kurios vyko Trakuose. Komanda užėmė III vietą (mokytoja A. Kazlauskienė).

Komentavimo galimybė išjungta.