Spalis

10 01 mokiniai dalyvavo Aukštadvario miestelio amatų  ir rudens gėrybių Jomarke, konkurse „Rudens kraitė“ (mokytoja O. Lemežienė, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė).

10 03 – 07 mokiniai dalyvavo akcijoje „Išvalykime artimiausio vandens telkinio pakrantę“  (mokytojai O. Lemežienė, G. Karčiauskas, JMB būrelio vadovė Č. Pociūnienė ).

10 04 mokiniai dalyvavo rudens kroso varžybose  Lentvaryje (mokytoja R. Monkevičienė).

10 04 – 25 10kl. mokiniai dalyvavo projekte „Lietuva dešimtokų akimis“, skirtame Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti  (mokytojos D. Kvedaravičienė, A.Kazlauskienė).

10 05 mokykloje vyko šventė, skirta mokytojų dienai paminėti. Dvyliktokai tapo mokytojais, o mokytojai – tryliktos klasės mokiniais. Mokytojai dalyvavo Trakų  kultūros rūmuose vykusioje šventėje. Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus padėkos buvo įteiktos šiems mokytojams: K. Lemežiui – už ilgametę pedagoginę veiklą, aktyvų moderniųjų technologijų taikymą ugdymo procese, D. Stasiūnui – už sąžiningą, nepriekaištingą pedagoginę veiklą, J. Monkevičiui – už ilgametę sąžiningą pedagoginę veiklą, sėkmingą mokinių parengimą dalykinėms olimpiadoms,  A. Šumskienei – už ilgametį, kruopštų, nepriekaištingą darbą, A. Stankevičienei – už ilgametę, kūrybingą pedagoginę veiklą, Č. Pociūnienei - už ilgametį vadovavimą JMB būreliui ir aktyvią, kūrybingą ekologinę veiklą, J. Budrevičienei – už nepriekaištingą aktyvią pedagoginę veiklą ir sėkmingą mokinių rengimą dalykinėms olimpiadoms.      Trakų rajono savivaldybės mero padėka įteikta mokytojui K. Venckui už ilgametę, aktyvią pedagoginę veiklą ir tautinių tradicijų puoselėjimą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas įteiktas mokyklos direktoriui A. Valančiauskui už ilgametį sėkmingą ir nuoširdų pedagoginį ir valstybinį darbą.

10 13 mokiniai dalyvavo Trakų  regiono vaikų futbolo mokyklų čempionato rungtynėse, kurios vyko Aukštadvario vidurinėje mokykloje (futbolo būrelio vadovas V. Varankevičius).

10 14 lietuvių kalbos mokytojos B. Lapinskienė ir L. Balevičiūtė dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas ugdymo procese“, kuri vyko Klaipėdoje.

10 19 11 kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentais (soc. pedagogė S. Simanavičienė).
12 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje Rūdiškių amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ (mokytoja O. Lemežienė).

10 21 mokykloje vyko penktokų krikštynos (klasės vadovė B. Lapinskienė), krikštatėviai 10 kl. mokiniai (klasės vadovas J. Monkevičius).

10 25 Mokiniai vyko į Vilniaus valstybinį jaunimo teatro spektaklį „Jei taip, tai šitaip“ (JMB vadovė Č. Pociūnienė).

10 27 mokytoja D. Kvedaravičienė dalyvavo konferencijoje „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę tevynei?“, kuri vyko LR Seime.
Mokiniai dalyvavo Trakų ragiono futbolo čempionato varžybose, kurios vyko Vievio gimnazijoje (futbolo būrelio vadovas V. Varankevičius).

10 28 mokiniai vyko į Keistuolių teatrą, į spektaklį „Škac, mirtie, visados škac“ (mokytoja A. Stankevičienė).
9 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Atminimo žvakelė“, tvarkė neprižiūrimus kapus Aukštadvario kapinėse, uždegė žvakutes (mokytojos: D. Kvedaravičienė, D. Čepaitienė).

10 29 12 kl. mokiniai Laimis Kvedaravičius ir Raimondas Šukelis dalyvavo tarptautiniame dainuojamosios poezijos festivalyje „Rudens elegija“.


Komentavimo galimybė išjungta.