Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Balandžio 19 d. prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Jų tikslas yra suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Mūsų gimnazijoje patikrinime dalyvaus 6 ir 8 klasės. Šeštoje klasėje bus vertinami skaitymo, rašymo ir matematikos sugebėjimai, aštuntoje klasėje- skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių žinios.

Svarbu žinoti, kad  pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui (mūsų atveju- Trakų r. savivaldybei). Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Data Laikas Klasė Dalykas
04 19 9.00- 10.00 8 RAŠYMAS
04 21 9.00- 10.00 8 SKAITYMAS
04 24 9.00- 10.00 8 MATEMATIKA
04 26 9.00- 9.45 6 RAŠYMAS
04 28 9.00- 9.45 6 SKAITYMAS
05 03 9.00- 10.00 8 SOCIALINIAI MOKSLAI
05 04 9.00- 9.45 6 MATEMATIKA
05 04 10.05- 10.25 6 KLAUSIMYNAS
05 05 9.00- 10.00 8 GAMTOS MOKSLAI
05 05 10.05- 10.25 8 KLAUSIMYNAS
Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Žalioji olimpiada

Balandžio mėnesį Aukštadvario gimnazijos mokiniai dalyvauja pirmajame olimpiados  ,,MAŽI DARBAI DIDELIEMS POKYČIAMS’’ etape. Olimpiadą organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“. Jos tikslas yra atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, įgyti ekologijos ir aplinkosaugos žinių bei įgūdžių, išmokti teisingai tvarkyti atliekas, išmintingai naudoti išteklius.

Pirmajame etape ,,Atliekų rūšiavimas”  visos klasės gavo skirtingas užduotis ir per mėnesį laiko turėjo jas įvykdyti. Užduotys labai įvairios:

5-6 klasių mokiniai matuos (svers), koks bendras kiekis plastiko surenkamas per savaitę. Apskaičiuotą svorį įrašys į atliekų kiekio mažinimo lentelę. Išrūšiuotas atliekas išmes į rūšiavimui skirtus konteinerius, esančius prie mokyklos, arba priduos į taromatus.

7-8 klasių mokiniai matuos (svers), koks bendras kiekis popieriaus surenkamas per savaitę. Apskaičiuotą svorį įrašys į atliekų kiekio mažinimo lentelę. Išrūšiuotas atliekas išmes į rūšiavimui skirtus konteinerius, esančius prie mokyklos.

I G klasės mokiniai matuos (svers), koks bendras kiekis baterijų surenkamas per savaitę. Apskaičiuotą svorį įrašys į atliekų kiekio mažinimo lentelę. Surinktas atliekas priduos.

II G klasės mokiniai skatins vandens ir elektros suvartojimo mažinimą. Jie fiksuos, kiek mokykla sutaupė vandens ir elektros,  sekant skaitliukų duomenis,  palygins 2016 metų balandžio mėnesio ir 2017 metų balandžio mėnesio skaitliukų duomenis.

4.5. III klasės mokiniai fotografuos, filmuos, padės pildyti resursų taupymo lenteles, skatins prie šios iniciatyvos prisijungti visą gimnazijos bendruomenę.

Visos klasės turės atlikti kūrybinę užduotį.

Balandžio 28 d. 12.55 val. salėje vyks praktinių resursų taupymo, kūrybinių užduočių pristatymas. Įvertinę I etapo rezultatus, organizatoriai atrinks  kandidatus dalyvauti II etape.

Žaliosios olimpiados I etapo baigiamojo renginio akimirkos

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Pasveikinome pavasarį ir Žemę

Iškeltos Žemės vėliavos

Priešpaskutinę kovo savaitę Aukštadvaryje vyko Žemės dienos renginiais. Kovo 20-osios rytą suplazdėjo Žemės vėliavos šalia Aukštadvario regioninio parko direkcijos,  žemės ūkio mokyklos ir gimnazijos rūmų. Regioninio parko direktorius pasveikino mokyklų bendruomenes su Pasauline Žemės diena, pavasario lygiadieniu. Pasidžiaugta, kad ši šventė turi gražias tradicijas, o mokiniai savo darbais įrodo pagarbą ir meilę mūsų Žemei.

Paroda – konkursas ,,Aš sveikinu pavasarį !“

Kovo 20- ąją žemės ūkio mokyklos priešsalyje atidaryta mokinių darbų paroda – konkursas,,Aš sveikinu pavasarį !“. Dar prieš mėnesį Aukštadvario regioninio parko direkcija ir VĮ Trakų miškų urėdija pakvietė mokinius ruoštis parodai – gaminti  pavasarines floristines kompozicijas,  inkilus sparnuočiams (įvairiems paukščiams, šikšnosparniams, vabzdžiams), piešti teminius edukacinius plakatus, vaizduojančius gamtosaugines problemas mūsų aplinkoje, jų sprendimo būdus.

Visą savaitę parodoje galėjome grožėtis įspūdingais mokinių darbais iš Aukštadvario mokyklos – darželio ,,Gandriukas“, Aukštadvario gimnazijos, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos. Klasės, būreliai parodai sunešė įvairiaspalvių pavasarinių  puokščių, kompozicijų, įvairių dydžių ir modelių inkilų, o vyresnieji mokiniai plakatuose pavaizdavo mūsų Žemės piktžaizdes.. Aukštadvario gimnazijos jaunieji miško bičiuliai ,,Verkniukai“ parodoje pasižymėjo darbų originalumu ir įvairove, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos jaunieji miško bičiuliai buvo nepralenkiami inkilų gausa (virš 20 inkilų !). Mažiausieji parodos dalyviai – ,,Gandriukai“ – Žemei paskyrė didžiulę knygą, kurios puslapius aprašė nuoširdžiais pastebėjimais ir linkėjimais. Parodoje mokinių darbus apžiūrėti, įsijausti į akcentuojamas problemas, prireikė  ne vieno pusvalandžio.

Žaliosios pamokos

Dvi dienas Aukštadvario regioninio parko specialistai lankėsi mokyklose ir pravedė ,,žaliasias“ pamokas. Jų metu aptartos aplinkosauginės problemos, kiekvieno žmogaus indėlis į Žemės išsaugojimą. Buvo aplankyta Aukštadvario gimnazija, žemės ūkio mokykla, Trakų Vytauto didžiojo gimnazija, Rūdiškių gimnazija. Pamokose dalyvavo per pusė tūkstančio mokinių, mokytojai.

Baigiamasis renginys ,,Čia mūsų Žemė“

Kovo 23-osios popietę regioninio parko lankytojų centro kiemelyje vyko baigiamasis renginys. Regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius pakvietė susirinkusius mokyklų mokinius, miestelio gyventojus, svečius kartu pasidžiaugti Žemės atgimimu, pavasariu. Žemelei motulei dėkojo ir skelbė Žemės gimimo dieną – lygiadienį Baltų kultūros puoselėtojai (Rimantas Pakeris, etnografinis ansamblis  ,,Lėda“). Žemei savo eiles skyrė mokytoja E. Šovienė, paukščių balsus pamėgdžiojo ir dūdavo Aukštadvario mokyklos- darželio ,,Gandriukas“ ir gimnazijos mokiniai. Šventės svečiai iš Onuškio Donato Malinausko gimnazijos kvietė žiūrovus kartu padainuoti ir pašokti ratelius.

Darbelių autoriams, šventės dalyviams, rėmėjams dėkojo Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius ir VĮ Trakų miškų urėdijos miško ekologijos ir rekreacijos specialistė Auksė Komičienė. Mokiniams buvo įteikti vertingi prizai, mokykloms – padėkos. Kaip kasmet, šį gražų renginį remia Trakų rajono savivaldybė.

Pasibaigus šventiniam šurmuliui, dalyviai skanavo kiemelyje ant laužo išvirtos arbatos, o jaunieji miško bičiuliai įkėlė dar kelis inkilus į prieš kelis metus pradėtą puošti ,,inkilų medį“ – senolį ąžuolą, ošiantį šalia direkcijos pastato. Šį pavasarį dar vieną ,,inkilų medį“ įrengė jaunieji miško bičiuliai ŽŪM skverelyje – mokinių pagamintais inkilais papuoštas riešutmedis. Visi parodoje džiuginę inkilai buvo iškelti, nuo šiol džiugins sparnuočius – paukščius, šikšnosparnius, kamanes.

Talvydas Špiliauskas,

Aukštadvario regioninio parko vyr. ekologas

Autoriaus nuotraukos

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Sveikiname pavasarį !

Tradiciškai (jau 25-ą kartą !) Aukštadvaryje pasitinkame pavasarį švęsdami Pasaulinę Žemės dieną, kovo 20 –ąją. Ši diena minima per pavasario lygiadienį, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės taškuose.

Kovo 20- osios rytą prie Aukštadvario mokyklų ir regioninio parko direkcijos bus iškeltos Žemės vėliavos, mokyklose vyks aplinkosauginės pamokos. Nuo 13.00 val. žemės ūkio mokyklos priešsalyje veiks mokinių darbų paroda- konkursas ,,Aš sveikinu pavasarį !“, kurią organizuoja Aukštadvario regioninio parko direkcija ir VĮ Trakų miškų urėdija. Parodoje laukiame spalvingų pavasarinių floristinių kompozicijų, įvairių dydžių ir modelių inkilų sparnuočiams, plakatų aplinkosaugine tema iš Aukštadvario, Onuškio, Bijūnų mokyklų. Kovo 23-ąją Aukštadvario regioninio parko direkcijos kiemelyje vyks parodos dalyvių apdovanojimai, mokinių meninė programa.

Kviečiame gimnazijos bendruomenę pasigrožėti įspūdingais mokinių darbeliais parodoje ,,Aš sveikinu pavasarį !“ kuri veiks Aukštadvario žemės ūkio mokyklos priešsalyje tik vieną savaitę – kovo 20- 24 dienomis.

Aukštadvario regioninio parko direkcija

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje

Valstybė – tarsi indas. Kaip ąsotyje laikosi vanduo, taip valstybėje gyvuoja tauta. Tautos, neturinčios savo indo, savo valstybės,  anksčiau ar vėliau išnyksta. Lietuvoje gyvenantys žmonės tai suprato seniai. Todėl tokia ilga, atkakli ir kruvina tautos kova buvo už savo valstybę, už nepriklausomybę. Džiaugiamės, kad jau 27- erius metus gyvename laisvoje šalyje. Aukštadvario gimnazija gražiai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę.

Kovo 9 d. Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vyko rajoninis I-II gimnazinių klasių mokinių Lietuvos istorijos žinių konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Kovo 11-osios, ir artėjančio valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimui.

Į mūsų gimnaziją atvyko gausus rajono gimnazijų atstovų būrys. Tai Rūdiškių, Onuškio Donato Malinausko, Trakų Vytauto Didžiojo, Trakų, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Paluknio ,,Medeinos“ gimnazijų mokiniai. Į konkursą atvyko Trakų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Aistė Bruzgulytė.

Visus konkurso dalyvius pasveikino ir palinkėjo sėkmės gimnazijos direktorius Arūnas Valančiauskas.

Konkursą organizavo Aukštadvario gimnazijos I-II g klasių mokiniai bei istorijos mokytojos metodininkės A.Varankevičienė ir D.Kvedaravičienė. Renginį vedė III g klasės mokinė Monika Baškevičiūtė ir II g klasės mokinys Lukas Račkauskas. Renginiui buvo paruoštos užduotys, pasirūpinta Lietuvos atributika.

Atvykę gimnazijos svečiai apsilankė Aukštadvario gimnazijos kraštotyros muziejuje. Muziejaus vadovas mokytojas Kazys Venckus papasakojo apie muziejuje esančius eksponatus.

Prasidėjus konkursui burtų keliu buvo sudarytos 8 komandos, kurias sudarė mokiniai iš skirtingų mokyklų. Komandos sugalvojo savo pavadinimus bei išsirinko kapitonus. Iš viso buvo VII turai, kurių metu buvo pateiktos įvairios užduotys iš Lietuvos istorijos. Mokiniai atsakinėjo į klausimus, jiems teko sudėti Lietuvos žemėlapio dėlionę, atpažinti istorinius objektus ir juos surasti žemėlapyje. Vertinimo komisiją sudarė mokinius atlydėję istorijos mokytojai.

Nors visoms komandoms neblogai sekėsi, tačiau pati stipriausia buvo „Pirmoji Lietuvos partizanų“ komanda, kuri ir laimėjo 1-ąją vietą. Visiems  komandų nariams ir jų mokytojams buvo įteiktos Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus Arūno Valančiausko padėkos. Konkurso organizatoriams padėkojo Trakų rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas Dainius Kochanauskas,  o Trakų švietimo pagalbos tarnybos specialistė pasidžiaugė įdomiu, gerai suorganizuotu renginiu, puikiais rajono gimnazistais ir visoms konkurse dalyvavusioms mokykloms įteikė Trakų švietimo pagalbos tarnybos vadovės Rasos Dikevičienės padėkas, konkurso organizatorei, Aukštadvario gimnazijai, – knygą ,,Lietuvos etnografiniai regionai“.

Dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams,  mokytojams, svečiams.

Galime pasidžiaugti, kad kovo 10 d. mūsų mokyklos 5-8, I-IV G klasių mokiniai dalyvavo „Lietuvos istorijos žinovo“ konkurse. Sveikiname nugalėtojus: 5-8 klasių grupėje – 8 klasės mokinę Deimantę Stasiūnaitę , I-IVg klasių grupėje – III g klasės mokinius Moniką Baškevičiūtę, Luką Asanavičių, II g klasės mokinę Ievą Baškevičiūtę.

Tą pačią dieną visi gimnazijos mokiniai bei mokytojai dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Pasipuošę lietuviška atributika, fotografavomės prie šiais mokslo metais mūsų gimnaziją papuošusio gimnazijos užrašo.

Kovo 11-ąją mūsų gimnazistų krepšininkų komanda, vadovaujama mokytojo Audriaus Kazlausko, Aukštadvario krepšinio taurės turnyre, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, užėmė 2-ąją vietą.

Didžiuojamės savo Tėvyne ir stengiamės dėl jos! Galime kiekvienas ir visi drauge pasidžiaugti atkurtąja Nepriklausomybe. Tik nuo mūsų priklausys, kokią valstybę mes sukursime, kokioje valstybėje gyvensime, kokią ją matys pasaulis.

Monika Baškevičiūtė

Trakų r. Aukštadvario gimnazijos

III g klasės mokinė

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Sveikinimai kovo 8-osios proga

Aukštadvario gimnazijos gimnazistai tarptautinės moters dienos proga pasveikino Trakų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, Trakų viešosios bibliotekos, Šv. Domininko namų ir Čižiūnų soc. paslaugų centro moteris.

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Regioninis istorijos konkursas mūsų gimnazijoje

2017 03 09 mūsų gimnazijoje vyks  regioninis 9-10 klasių mokinių istorijos konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios ir artėjančio valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimui.

Organizatoriai

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Nacionalinio diktanto rezultatai mūsų gimnazijoje

Vasario 24 d. 27 gimnazijos mokiniai rašė Nacionalinį diktantą. Dėkojame visiems, išbandžiusiems savo jėgas ir parodžiusiems pagarbą gimtajai kalbai! Sveikiname raštingiausius mūsų mokinius:

Deimantę Stasiūnaitę – 8 klasės mokinę;

Redą Palionytę – 8 klasės mokinę;

Danielę Stasiūnaitę – II g klasės mokinę.

Organizatoriai


Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

100-ieji Oskarų apdovanojimai

Š.m. vasario 24 d. Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vyko šimtadienio šventė, kurios tema buvo „ 100-ieji Oskarų apdovanojimai“. Jų metu IV G klasės moksleiviai turėjo įkūnyti žinomus žmones iš Lietuvos ir viso pasaulio. Šventėje buvo surengti įvairūs išbandymai. Užduoties „Nepamirškime savo šaknų“  metu abiturientai turėjo sudėlioti savo 5 klasės nuotrauką , per improvizuotą „Madų šou“ jie turėjo pademonstruoti jiems skirtą aprangą bei praeiti raudonu kilimu. Vaidinant įvairių filmų ištraukas, atsiskleidė aktoriniai gimnazistų talentai. Kadangi vakaro tema buvo „Oskarų apdovanojimai“, todėl IV- okams buvo įteiktos jiems skirtos nominacijos ir statulėlės bei tradicinis 100-o dienų kalendorius ir pusatestačiai Ši diena buvo ypatinga ne tik dėl šimtadienio šventės, bet ir dėl aštuoniolikto gimtadienio . kurį šventė viena abiturienčių. Ją visi šventės dalyviai pasveikino, sudainuodami dainą. Visas užduotis įvykdę IV- okai visiems padėkojo ir perskaitė testamentą, įpareigodami III- okus rūpintis mokyklos turtu. Nors šventė truko net tris valandas, tačiau laikas išties neprailgo. Visi liko be galo sužavėti bei laimingi.

Šimtadienio organizatoriai III G klasė

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi

Nacionalinis diktantas vėl laukia visų savo gerbėjų

Visus mokyklos bendruomenės narius – mokinius, tėvelius, mokyklos darbuotojus, – norinčius išbandyti savo jėgas arba tiesiog parodyti pagarbą mūsų gimtajai kalbai, prašome kreiptis į lietuvių kalbos mokytojas arba registruotis mokyklos raštinėje (tel.8528 65252).

Diktantas bus rašomas vasario 24 d. 10 val. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos skaitykloje.

Organizatoriai

Kategorijos: Naujienos | Komentarai negalimi